Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. desember 2002 kl 22.45 Afrikapresten

Norsk prestegjerning i Afrikas indre

Terje Bjerkholt – prest, sjelesørger og medlem av Nairobi Lutefisklag. (Foto: NRK)
Terje Bjerkholt – prest, sjelesørger og medlem av Nairobi Lutefisklag. (Foto: NRK)
Terje Bjerkholt deltar i en eksotisk innvielsesdans i det sørlige Sudan, han flyr hemmelige transporter med mat til øde sumpområder dit tusenvis har flyktet fra borgerkrigen - og han blir hedret med en okse som slaktes foran føttene hans. Anders Magnus har møtt en prest med uvanlige arbeidsdager, og en stor menighet.

Bjerkholt er også en selvskreven gjest når Nairobi Lutefisklag har sin halvårlige fest, men i arbeidstiden driver han sjelesorg og holder gudstjenester over hele kontinentet.

Terje Bjerkholt reiser rundt fra land til land i Afrika, men ikke for å misjonere for afrikanerne. Menigheten hans består av norske borgere som jobber i Afrika, og omfatter alt fra hjelpearbeidere til forretningsfolk.

Bjerkholt arbeider i Sjømannsmisjonen/Den norske kirke i utlandet. I stedet for å kun holde seg til en enkelt havneby, som får stadig færre anløp fra norske sjøfolk, har man prester som reiser rundt i Afrika og andre deler av verden for å betjene nordmenn der de bor. Prestene yter gudstjenester, konfirmantundervisning og sjelesorg – eller rett og slett omsorg.

Terje Bjerkholt er noen ganger med når medlemmer i hans menighet reiser på eksotiske og farefylte oppdrag. Anders Magnus har fulgt presten på en slik reise – til det indre av Sudan og Kenya.

Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Anders Magnus
Pressekontakt: Eirin Grytbakk , tlf 23 04 86 96