Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 8. september 1999 kl 21.10 Folkemøte i Tromsø

Folkemøte i Tromsø

NRK1 onsdag 8. september Kl 21.10
Folkemøte i Tromsø

Oppsummerer årets valgkamp

I kveld er det tid for å oppsummere valgkampen før velgerne beveger seg til valgurnene. På Fiskerihøgskolen i Tromsø diskuterer representanter fra de forskjellige partiene fanesakene fra årets valgkamp. I tillegg setter programlederen eldreomsorgen tilbake på saksordenen. Dermed er alle landsdeler representert, og de viktigste sakene presentert.
Nestlederne Jens Stoltenberg i Ap og Inge Lønning fra H, Per Olaf Lundteigen, statssekretær i Sp, Dagfinn Høybråten, helseminister KrF, John Alvheim, sosialpolitisk talsmann Frp og Øystein Djupedal, nestleder i SV er de som sammen med programleder Terje Svabø i kveld skal oppsummere hvilke saker som har opptatt dem og deres parti i løpet av valgkampen.
Integrering av innvadrere, distriktspolitikk og barn, ungdom og skole er saker alle partiene har hatt som sine fanesaker under valgkampen. Riktignok i forskjellig grad, og i forskjellige meninger, og nå gjenstår det å se hva de har fått presentert og kommet fram til.
Men i forrige valgkamp var det eldreomsorg og helse som stod sentralt, og spørsmålet Terje Svabø stiller i kveldens oppsummering, er om disse områdene har fått sitt denne gangen. Tilstanden i eldre- og helseomsorgen er fortsatt ujevn, og partiene må svare for seg hva de vil gjøre i den anledning.
Noen problemstillinger knyttet til eldre og helse, er at det fortsatt er stor sykepleier og legemangel i Norge. Kanskje var helsepolitikken partiene la opp ved forrige valg for kortsiktig?
Enkelte kommuner har allerede opparbeidet seg et meget godt omsorgstilbud for de eldre, mens andre igjen fortsatt sliter. Hvordan er det mulig at tilbudene kan være så forskjellige, og hva kan gjøres for å bedre dette? Har muligens enerom på sykehjem, som var slik en kampsak, gått på bekostning av personlig omsorg og kontakt?
Hva så de gjestende partiene og deres representanter har tenkt å gjøre med dette kan vi forhåpentligvis få noen svar på i kveldens siste \"Folkemøte\" før årets kommune- og fylkestingsvalg.

Om programmet
Som en del av dekningen av kommune- og fylkestingsvalget arrangerer NRK som vanlig direktesendt partidebatter med publikum til stede. Partiene er ved årets valg relativt enige om hva som er viktig å satse på, og det dreier seg i hovedsak om skole, integrering og fraflytting. Disse temaene får derfor førsteprioritet under de tre første folkemøtene, mens det siste møtet oppsummerer valgkampen og de politiske sakene i sin helhet.

NRK1 onsdag kl 21.10

Bilder (via Scanpix/Internett)
Bilder er lagt ut tidligere (18.8.99)

Egenprodusert valgsending fra Nyhetsdivisjonen
Programleder: Terje Svabø
Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Sabine Hammari, tlf 23 04 99 18
Kontaktpersoner: Terje Svabø, tlf 90 12 91 79 el. Cathrine Graff, tlf 90 88 20 35