Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 29. oktober 2002 kl 20.25 Brennpunkt: Brennpunkt: Oppskrift på et ran

Hvem eier havet?

Fram til for tretti år siden tilhørte fisken i havet oss alle. Nå er retten til å fiske havnet i privat eie. ”Brennpunkt” ser nærmere på hvordan norske fiskebåtredere tjener seg rike på å selge fiskerettigheter – stikk i strid med lover og regler. Taperne er vanlige nordmenn, som går glipp av verdier for milliarder av kroner.

”Brennpunkt”-dokumentaren i kveld viser hvordan norske fiskebåtredere går frem når de selger retten til å fiske i norske havområder, en rett som tilhører det norske folk i fellesskap.

Ulovlig kjøp og salg
Stortinget har ved en rekke anledninger påpekt at kjøp og salg av fiskerettigheter ikke skal forekomme. De har også påpekt at fisken tilhører det norske folk i fellesskap, og at ingen enkeltpersoner eller selskap kan få evigvarende eiendomsrett til fiskeriressursene. Men det er nettopp det som har skjedd. I strid med loven og signaler fra Stortinget er fiskeriressursene havnet i privat eie.

- Det er store og evigvarende verdier det er snakk om i norsk fiskerinæring. Når retten til å fiske for all framtid havner i privat eie, blir den nasjonale fellesformuen tappet for milliardsummer. Dette er grunnen til at vi har ønsket å se nærmere på den praksis som fiskerinæringen og fiskerimyndighetene har lagt seg på i disse sakene, sier programskaper Svein Haaland.

Fiskerimyndighetene legger seg flate
Selv om alle norske borgere fremdeles kan dra på havet med et fiskesnøre, så er de fleste av oss i virkeligheten utestengt fra de mest økonomisk lønnsomme fiskeriene i norske havområder. For å få adgang til disse fiskeriene, må man i dag kjøpe seg rettigheter.

I kveldens dokumentar kommer det fram at kjøp og salg av fiskerettigheter har foregått over lang tid, og det skjer med god hjelp fra norske fiskerimyndigheter.

- Gjennom sine saksbehandlingsrutiner legger fiskerimyndighetene til rette for at nasjonalformuen blir privatisert og solgt ut av hendene på det norske folk, sier Haaland. – Det er denne praksisen vi ser nærmere på i ”Brennpunkt”-dokumentaren ”Oppskrift på et ran”.

Egenprodusert dokumentarprogram
Programansvarlig: Svein Haaland
Redaktør: Per Anders Johansen
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96