Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 18. november 2003 kl 23.10 Utsyn: Sri Lanka: Dialog - en vei til fred?

Norsk dialog mot terrorisme

Soldater fra frigjøringsorganisasjonen Tamil Elam – fred i sikte for Sri Lanka?  (Foto: Media International Corporation)
Soldater fra frigjøringsorganisasjonen Tamil Elam – fred i sikte for Sri Lanka? (Foto: Media International Corporation)
Nesten daglig uttrykker representanter for Sri Lankas regjering bekymring for terroren og volden mellom tamilene i nord og srilankerne sør i landet. Samtidig fører Norges utsending Erik Solheim en utrettelig dialog med den tamilske frigjøringshæren og regjeringsstyrkene.

I den japanske dokumentaren "Sri Lanka: Dialog – en vei til fred" blir Norge utlagt som Fredsprisens hjemland, og et land som har gått i bresjen for å stagge volden og terroren i Sri Lanka gjennom dialog.

Norge, heter det i programmet, stikker her ut motsatt kurs enn USA og andre land som har gjort seg til talsmann for at terroristene i Sri Lanka må møtes med terror og vold.

Tamil-stat i nord
I Sri Lanka virker frigjøringsgruppen Tamil Eelam for å opprette en selvstendig tamilstat i nord. Gruppens frigjøringssoldater, tamiltigrene, har siden 1970-tallet anvendt terror i stor skala for å nå målet.

Over 70 000 av det lille øylandets innbyggere har måttet bøte med livet i disse terroristangrepene, ofte gjennomført av selvmordsbombere.

Vendepunkt
Tamiltigrene som blir holdt for å være den mest ytterliggående terroristorganisasjonen i hele Asia, står nå ved et vendepunkt. Deres organisasjon Tamil Elam sier seg villig til å føre fredsforhandlinger direkte med Sri Lankas regjering.

Norges rolle
Det er gjennom forhandlinger utført på initiativ av Norge at den eksplosive situasjonen i Sri Lanka nå muligens kan bli brakt under kontroll. Innsatsen har bestått i mange hundre forhandlingsmøter med hver av partene, og resultatet har bl.a. vært at fiendtlige trefninger har opphørt for en tid, terroristaktiviteter inkludert.

Dokumentaren viser hvordan Norge lyktes med å bygge opp en gjensidig tillit, og i å løse opp i den intense konflikten med en terroristgruppe som vektlegger et helt annet verdenssyn og en totalt forskjellig filosofi enn hva motparten gjør.

Det japanske programmet går dypt inn i de hemmelige forhandlingene som pågikk gjennom 3 ½ år, og det viser til Norge som et land med helt uvurderlige og dyktige diplomater.


Innkjøpt japansk program
Originaltittel: Stopping Terrorism through Dialogue
Produksjon: Media International Corporation
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57