Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 11. oktober 2004 kl 19.55 Faktor: "Arbeid er alt de har"

Livet utsatt på ubestemt tid

Zehra (t.v.) Nizhin og Dindar foran arbeidsplassen Melbu Fiskeindustri AS.
 (Foto: Ronny Johansen, Melbu)
Zehra (t.v.) Nizhin og Dindar foran arbeidsplassen Melbu Fiskeindustri AS. (Foto: Ronny Johansen, Melbu)
Kurderen Dindar kom til Norge for seks år siden som asylsøker. Han er gift med Zehra, og sammen har de en datter på to år. Fiskeindustrien trenger arbeidskraften deres, men hele familien kan når som helst bli kastet ut av landet.

- For min del er Norge som et fengsel, sier Dindar. – Det finnes store fengsler i andre land, og for meg er Norge blitt et slikt.

Får ikke permanent oppholdstillatelse
Zehra og Dindar liker arbeidet sitt, jobber hardt og tjener gode penger på Melbu Fiskeindustri i Vesterålen. Ledelsen i bedriften er godt fornøyd med innsatsen deres.

Likevel lever Zehra og Dindar i stor uvisshet. De får ikke permanent oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet, UDI. Mens de har vært i Norge, har de fått midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse, men de kan når som helst bli kastet ut av landet.

Situasjonen passiviserer ekteparet som ikke engasjerer seg fordi de risikerer å miste alt likevel. Datteren Nizhin på to og et halvt år ble født mens de jobbet på Skjervøy, men de tør ikke la henne begynne i barnehagen fordi de er redde for at de må ta henne brått ut derfra. De tør heller ikke investere i egen fritid, utdanning, hus eller hjem.

Isolerte
Utenlandske kvinner og menn er en viktig arbeidskraft i norsk fiskeindustri. De kommer fra nesten alle deler av verden, og holder mange kystsamfunn i live. Fiskerinæringen i Norge har inntekter på rundt 30 milliarder kroner hvert år.

Melbu Fiskeindustri er et av landets største anlegg innen filetproduksjon, og står for 250 millioner av inntektene. Fabrikken, som eies av Norway Seafoods, er avhengig av de utenlandske arbeiderne. Sist vinter var 185 mennesker i jobb her. 68 av dem kom fra andre land.

Fabrikken har gode velferdstilbud. Likevel er det vanskelig for Zehra og Dindar å bli en naturlig del av lokalsamfunnet. De sitter mye hjemme, eller omgås kurdere de har blitt kjent med i Norge.

Om Faktor
Faktor er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker Faktor å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng. Hvert år viser Faktor også noen innkjøpte dokumentarer.

Sendes også i nett-tv.

Egenprodusert dokumentar fra Program Riks Tromsø
Programskaper: Stein Åge Isaksen
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252