Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 2. juni 2000 kl 23.10 Agenten uten hjerte

Agenten uten hjerte (t)


NRK2 fredag 2. juni kl 23.10
Agenten uten hjerte

Ernst Wollweber - sabotørenes konge

Fascinert av historien om sin fars pasient i et svensk fengsel under den 2. verdenskrig, har den svenske filmregissøren Staffan Lamms laget en spennende dokumentar om den tyske kommunisten Ernst Wollweber - sabotørenes konge.

Hans karriere strakte seg fra å være leder for sovjetisk sabotasjevirksomhet i Vest-Europa i 30-årene og leder for det hemmelige politi i det tidligere Øst-Tyskland, Stasi, til plutselig degradering og livsvarig fengsel. Som innsatt var han et ettertraktet bytte for Gestapo i nazi-Tyskland, som ville ha ham utlevert og straffet for motstand mot Der Führers regime.

I november 1935 ble Ernst Wollweber innkalt til et møte i Moskva der han fikk i oppdrag av den sovjetiske e-tjenesten, NKVD, å starte oppbyggingen av en hemmelig anti-tysk sabotasjeorganisasjon. Målet var å ramme nazi-Tysklands økonomi gjennom å ødelegge skip, ammunisjonslaster og sabotere frakt av viktige råvarer.

Wollweber la hovedbasen for sitt arbeid i Oslo på nyåret 1936. Wollweberorganisasjonen, eller Oswald-gjengen som den ble kalt i Norge, bestod av havnearbeidere, bryggeriarbeidere, rørleggere og sjømenn. Fra november 1937 til årsskiftet 38/39 ble det utført 19 vellykkede sabotasjehandlinger mot større skip i sentrale europeiske havner, noe som skapte store problemer for Hitler. Gestapo ønsket å få til et samarbeid med skandinavisk politi. I tida som fulgte, ble det drevet omfattende internasjonalt politisamarbeid mellom de tre nordiske landene og Gestapo.

Politiet i Oslo kjente til hans dekkadresser og holdt ham under oppsikt. Han var i Norge da tyskerne kom og rømte til Sverige, hvor han satt i fengsel fra 1940 til 1944. Ved løslatelsen hentet russerne ham med eget fly til Moskva. Da kommunistene dannet regjering i Øst-Tyskland, ble Ernst Wollweber leder for Stasi i perioden 1953-57. Han falt i unåde i 1958 og ble utstøtt av sentralkomiteen i Det sosialistiske enhetsparti.

NRK2 lørdag kl 23.10

Bilde
Kveldens danske dokumentar setter fokus på den tyske kommunisten Ernst Wollweber (1898- 1967).

Dansk produksjon fra DR
Regi: Staffan Lamm
Pressekontakt i Fakta/innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123