Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 15. mars 2003 kl 22.15 Fakta på lørdag: På jakt etter Saddams våpen

Jane Corbin i Irak

BBC-reporteren Jane Corbin har laget „På jakt etter Saddams våpen
BBC-reporteren Jane Corbin har laget „På jakt etter Saddams våpen". (Foto: BBC)
BBC-reporteren Jane Corbin har tidligere dekket krigen i Afghanistan og våpenopprustningen i Irak i en rekke reportasjer. I kveldens dokumentar slår Corbin følge med FNs våpeninspektører på jakt etter Saddams masseødeleggelsesvåpen. Bl.a. får hun som første vestlige journalist et intervju med "Doktor Virus", kvinnen som i mange år har ledet Iraks program for biologisk krigføring.

Ingen røk uten ild. Dette er USAs standpunkt i spørsmålet om Irak har masseødeleggelsesvåpen eller ikke. I dokumentaren "På jakt etter Saddams våpen" drar Jane Corbin ut sammen med FNs våpeninspektører for om mulig å verifisere amerikanernes "smoking gun"-teori. Corbin er også personen bak laget dokumentarene "Tilfellet Saddam" og "Jakten på Bin Laden" som begge er sendt i NRK.

Den kjente reporteren får også adgang til vitenskapsmennene som arbeider med det Irak selv hevder er landets program for tilintetgjørelse av sine masseødeleggelsesvåpen. Resultatet blir at Corbin opplever hvordan irakerne leker gjemsel med FNs våpeninspektører.

"Intet å skjule"
Amerikansk og britisk etterretning har mer enn antydet hvor kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpenarsenaler ligger skjult i Irak. Corbin får være med til noen av de anviste stedene, og hun får snakke med det irakiske personellet som arbeider med destruksjon av våpnene. Her er intet å skjule, hevder de.

"Doktor Virus"
Iraks fremste ekspert på biologiske våpen, en kvinne som hele veien har nektet å snakke med FNs våpeninspektører, går i dokumentaren med på å snakke med Jane Corbin. Dette er første gang våpeneksperten som vestlig etterretning har gitt økenavnet "Doktor Virus", har latt seg intervjue. Corbin spør rett ut om hun ikke skammer seg over sitt arbeid:

- Ikke på noen måte, svarer dr. Rihab Taha som er hennes virkelige navn. - Irak lever med truslene fra så mange fiender. Dette er et område som lider under regionale konflikter på alle kanter. Å forsvare oss er vår soleklare rett.

Retorikk og fakta
Dr. Taha innrømmer at produksjon av biologiske masseødeleggelsesvåpen har funnet sted. - Men vi har aldri hatt til hensikt å bruke dette mot noen, insisterer hun. - Vi har aldri ønsket å skade eller drepe noen.

Corbin intervjuer også dr. Faleh Hamza. Hans dokumenter for framstilling av kjernefysiske våpen ble beslaglagt av våpeninspektørene, og den irakiske vitenskapsmannen viser Corbin huset hvor beslaget fant sted.

Parallelt med dette følger vi arbeidet til dr. Hans Blix og våpeninspektørene, som kommer til orde i løpet av flere intervjuer. Fra irakisk side medvirker også visestatsminister Tariq Aziz og general Amir al Saadi, Saddams fremste våpenekspert.

Innkjøpt engelsk dokumentar
Originaltittel: Chasing Saddam’s Weapons
Regi: Jane Corbin
Produksjon: BBC
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57