Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 22. juni 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Troms

Festspillgudstjeneste i Trondenes

Trondenes kirke (NRK).
Trondenes kirke (NRK).
Gudstjeneste i Trondenes kirke, Troms.
6. s. e. pinse: Matt. 16, 13-20.
Prost Ove Kjelling.
Kantor Michal Runowski.


Norsk salmebok: 225. 922. 95 (S-97). 537.

Trondenes Motettkor synger med Harald Lind-Hanssen som dirigent.

Salmene er i samme rekkefølge som numrene overfor:
Kom, Heilag Ande, himmeltrøyst, Ditt rike står gjennom alle tider, Ein salme av lys og Guds kirkes grunnvoll ene.

Hør gudstjenesten fra Trondenes kirke 22.06.08

Årlige festspill
Ved St. Hanstider er det hvert år festspill i Nord-Norge. Og festspillbyen heter Harstad. I mange år før kulturhuset kom i 1992, var aktivitetene spredt over hele byen og i "nabolaget".

Ikke få ganger der det holdt konserter i Trondenes kirke. Og igjen tar vi turen dit - sammen med menighetens prester og stedets kirkelige sang- og musikkliv.

Historikk
Ove Kjelling (Privat bilde).
Ove Kjelling (Privat bilde).
Steinkirka på Trondenes er en av landets viktigste kirker fra mellomalderen. Vakker og hvitkalket står den i havkanten omgitt av tykke murer fra mellomalderen.

På stedet den ble reist har det sannsynligvis stått en eller to trekirker før. Man må anta at den første kirka på Trondenes ble reist en gang på 1000-tallet som en liten trekirke i utkanten av tunet på høvdinggården.

Hvor gammel steinkirken på Trondenes er, har lenge vært et diskusjonstema. Selv om den tradisjonelt har blitt datert til 1200-tallet tyder nå nyere forskning på at den er mye senere.

I årene rundt siste verdenskrig ble Trondenes kirke restaurert og tilbakeført til slik den så ut i middelalderen. Trondenes kirke ble både i katolsk og etterreformatorisk tid regnet som den største og vakrest utrustede nord for Nidarosdomen.

Selv om bare en del av den storslagne kirkekunsten fra katolsk tid er tilbake, er noe av den beste og vakreste kirkekunsten fortsatt her i kirken.

Foruten de tre alterskapene har kirken bevarte kalkmalerier og en alterbrunn fra 1300-tallet. I takverket ble det funnet rester av det som er Norges eldste bevarte seil.

Kirken rommer fortsatt mange gåter og er en opplevelse for den besøkende. Kombinerer man en tur i kirken med et besøk i utstillingene på Trondenes Historiske Senter får man også den faglige bakgrunnen for den kunnskap vi har om dette byggverket.

Opplysninger om kirken er hentet fra hjemmesidene til Trondarnes museum.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Trondenes kirke 22.06.08