Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 29. november 1999 kl 19.35 Innblikk: Hva er rettferdig lønn?

Innblikk: Hva er rettferdig lønn?


NRK2 mandag 29. november Kl 19.35
Innblikk (8:11): Hva er rettferdig lønn?

Lønnsforskjeller i fokus

Hva er rettferdig lønn? Programleder Gunnar Grøndahl inviterer nestleder i LO, Gerd Liv Valla, og professor i etikk ved Universitetets teologiske fakultet, Svein Aage Christoffersen, til å svare på spørsmålet.
Er det rettferdig at noen får liten og andre får høy lønn? Finnes det noen generelle kriterier for rettferdig lønn, som de fleste av oss ville være enige om?
- Når vi tar opp disse spørsmålene, er det naturligvis fordi lønnsforskjellene her i landet er blitt større og mer synlige. Og det ser ut til at systemet med lønnsfastsettelse gjennom kollektive avtaler delvis er overtatt av et \"marked\" som ikke har som mål å være rettferdig, sier Gunnar Grøndahl.
I programmet deltar en fagforeningsleder og en professor i etikk. De mener at de ikke har abdisert i forhold til spørsmålet om rettferdig lønn, men har overlatt plassen til siviløkonomene.
Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 11 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem. Christian Borch legger ikke skjul på at han er svært begeistret for serien. - I vår tabloidverden taes det ikke hensyn til at den reflekterte seer ønsker å være med på et resonnement som fullføres til bunns. \"Innblikk\" gjenreiser utvilsomt den reflekterte samtaleformen i fjernsynet, fastslår han.

NRK1 mandag kl 19.35

Bilde (Via Scanpix/Internett)
Programleder Gunnar Grøndahl (t.h.) inviterer nestlederen i LO, Liv Valla og professor i etikk, Svein Aage Christoffersen, til en samtale om hva som er rettferdig lønn. (Foto: Scanpix).

Kanadisk produksjon
Redaktør: Audgunn Oltedal
Programleder i kveld: Gunnar Grøndahl
Prosjektleder: Gerd Inger Polden