Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 19. april 2004 kl 19.55 Institusjonen

Nedskjæringer skaper press

Eva og de andre ansatte sliter med overbelegg og flytteprosess. (Foto: Indie Film)
Eva og de andre ansatte sliter med overbelegg og flytteprosess. (Foto: Indie Film)
Den planlagte nedskjæringen og flyttingen av sykehjemmet på Gjestad medfører store problemer. Overbelegget er på 16 pasienter, og de svakeste må derfor flyttes over til avdelingen for demente. Dette er ingen ønskesituasjon, og den skaper mye frustrasjon.

Helse måles i penger, i likhet med svært mange andre ting i samfunnet. Sykehjemmet på Gjestad har fått færre midler enn de ba om, og resultatet er at det må splittes i to mindre enheter med lavere kapasitet.

Men ingen budsjetter eller politiske vedtak kan styre folks helseutvikling eller forsinke menneskers aldringsprosess, og derfor fortsetter pleietrengende eldre å kontakte Gjestad. Sykehjemmet har nå fått et overbelegg på 16 pasienter.

Eva diskuterer med de andre ansatte hva de skal gjøre med situasjonen. De er frustrerte over at politikerne ikke synes å forstå alvoret og konsekvensene av sine vedtak og prioriteringer. De ansatte må hele tiden tenke på hva som er best for pasientene, men nå har de havnet i en kinkig situasjon.

På beina
Den tidligere truckføreren Olle er delvis lam i begge beina, og han er avhengig av rullestol for å komme seg rundt. Nå skal han forsøke å stå oppreist for første gang på tre måneder. Målinger viser imidlertid at Olle har svært høyt blodtrykk, og han må til en grundig undersøkelse på Rikshospitalet. Kanskje blir han nødt til å ha en ny operasjon.

Svar på søknad
I forrige episode søkte Morten jobb i skolefritidsordningen. Han var på intervju og ble vist rundt. Morten vil veldig gjerne ha jobben, og i dag skal han få svar. For Mortens del hadde det vært veldig fint med en jobb å gå til siden han ikke er med på så mange av bofellesskapets aktiviteter.

Julehandel
Det nærmer seg jul og forberedelsene er i full gang. Sammen med Kine og pleieren reiser Tom André for å kjøpe juleblomster og julepynt. Det blir latter da Tom André hevder at en av nissene ligner litt på pleieren Unn Berit.

Om serien
Det eksisterer ingen korrekt fremstilling av hvordan en institusjon er, for historiene og skjebnene er like forskjellige som menneskene som skjuler seg bak dem. Denne programserien forsøker likevel å gi et representativt inntrykk av hvordan dagliglivet i en liten bit av Helse-Norge arter seg. Vi møter pleiere, pasienter på medisinsk rehabilitering, eldre beboere på sykehjem og mennesker som får oppfølging i spesialtilpassede boenheter.

Innkjøpt dokumentarserie. Produsert av Indie Film i samarbeid med Dinamo Story.
Pressekontakt: Håkon M. Sverdrup , 23 04 98 41 (92 01 55 79)