Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 24. juli 2008 kl 21.25 Norge slår gnister

Jappetid og bankkrise

Brødrene Petter Sverre og Tore Planke grunnla pantesystemet Tomra i 1972. (Foto: Fabel og fakta filmfortelling)
Brødrene Petter Sverre og Tore Planke grunnla pantesystemet Tomra i 1972. (Foto: Fabel og fakta filmfortelling)
De siste tiårene av forrige århundre kjennetegnes av ekstreme oppturer og raske nedturer. Dotcom, bankkrise og informasjonsrevolusjon er stikkord for siste program i serien om norsk industri siden 1905.

Store deler av 1980-tallet var en lang økonomisk oppgangstid. Det var mulig å tjene store penger raskt - på nesten ingenting. Jappene bestilte literflasker med champagne og gjorde lite for å skjule forbruket. Det gikk fint helt til smellen kom med bankkrisen i 1990. Optimismen forsvant og Norge opplevde nedgangstider. Hva skjedde med norsk industri i denne perioden? Hvordan påvirket de store konjunktursvingningene sårbare norske selskaper?

Brødrene Tore og Petter Sverre Planke vet det bedre enn noen. De grunnla pantesystemet Tomra. Etter 13 år med konstant oppgang siden etableringen i 1971, ble selskapet børsnotert i 1985. Verdien ble anslått til en halv milliard. Et år senere var Tomra prissatt til 75 millioner. Hva skjedde, og hvordan kom de ut av krisen?

Norsk nyskaping
Perioden 1980-2000 kjennetegnes av rask teknologisk utvikling, særlig innenfor informasjonsteknologi. Vi var i ferd med å bevege oss over i informasjonssamfunnet. Norsk Data lå helt i front på dette arbeidet, og vi møter blant annet Rolf Skår, som ledet selskapet i på 1980-tallet.

Fra midten av 1990-tallet begynte internett for alvor å bli kjent for folk flest. Dermed oppstod en rekke nye selskaper; vi fikk dotcom-bølgen. Mange trekker paralleller til jappetiden ti år før. Men hva hadde endret seg, og hvordan påvirket det oss?

Har Norge opplevd høyden i oljeindustrien, eller blir det en ny giv med utbygging i nord-områdene? Vil Norge fortsatt slå gnister?

Om serien
Norge har opplevd en formidabel velstandsøkning de siste hundre årene. Vi er blant verdens rikeste land, og fem ganger på rad har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Hvordan har vi kommet dit, og hva har skjedd med samfunnet underveis?

Det er et voldsomt gap mellom den spede industrielle begynnelse for hundre år siden, og den eventyrlige velstanden Norge opplever nå. Mye av landets rikdom skyldes industrien, og Norge har hatt gründere, ingeniører og teknologer som ved hjelp av kløkt, pågangsmot og flaks har funnet måter å utnytte landets ressurser på. I løpet av fire episoder presenteres hovedpunktene i denne industrihistorien.

Serien tar utgangspunkt i de små fortellingene for å fortelle den store historien. Vi møter gründere, ingeniører, arbeidere og industrieiere. De forteller blant annet om hvordan Norsk Hydro oppstod, hva som skjedde med plastbilen Troll, hvorfor stressless'en er blitt en suksess og hvordan lille Norge kunne bygge verdens største, flyttbare konstruksjon.

Programmet er sendt tidligere.

Innkjøpt dokumentarserie fra Fabel og fakta filmfortelling (2005)
Kamera og regi: Rita Karlsen og Tor Segelcke
Pressekontakt: Hans T. Wiig, tlf 23 04 96 23/930 96 112