Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 16. oktober 2009 kl 22.05 Og nå: Reklame!

Jakten på husmoren

Vaskemiddelet
Vaskemiddelet "Blenda" ble markedsført med store kampanjer allerede på 1930-tallet. (Foto: Stiftelsen Norsk Handelsmuseum og Norsk Reklamemuseum)
Husmoren har alltid vært sentral som målgruppe for reklamefilmer. Husmorepoken regnes å vare fra rundt 1900 til 1970, og høydepunktet i denne perioden var 50-tallet. Og noen av de mest populære produktene? Vaskepulver og såpe.

Vi møter husmoren allerede i reklamefilmen "Den kloke kat" fra 1924, som reklamerer for såpe. For den pliktoppfyllende, hjemmearbeidende husmoren tok seg ikke bare av hus, mann og barn – hun sto også for rundt åtti prosent av forbruket i familien, og var dermed den viktigste innkjøperen i hjemmet.

Dermed er det kanskje ikke så rart at vaskepulver og såpe har vært sentrale produkter. Vaskepulveret "Blenda" ble markedsført med store kampanjer allerede på 1930-tallet. Slagordet "Blenda vaskere hvitere" kom rett etter krigen, og husmødrene ble oppfordret til å konkurrere om hvem som hadde den hviteste vasken.

Etter hvert var ikke husmoren like attraktiv for kinoreklamen, men med tv-reklamen på 90-tallet kom også husmoren tilbake på skjermen.

Sendt tidligere.

Program fra Perspektiv-redaksjonen NRK Fakta (2007)
Prosjektleder: Harald Reitan, tlf: 41 47 60 60
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no