Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 16. september 1999 kl 19.15 Tilbake til livet

Tilbake til livet (ttv)

NRK2 torsdag 16. september kl 19.15
Tilbake til livet

Et nytt liv på ruinene av det gamle

De er i ferd med å bygge opp et nytt liv på ruinene av det gamle en gruppe bosniske flyktninger som kom til Norge i 1992-93. Gjennom et unikt prosjekt, som går helt nye veier i behandlingen av flyktninger, skal aktivisering av kropp og følelser bringe dem \"tilbake til livet\".
Bak prosjektet står Melinda Meyer DeMott. Prosjektet er unikt fordi det ikke behandler traumatiserte flyktninger gjennom samtaleterapi, men gjennom nonverbal aktivitet, der pust, lek, dans, drama og bilder er stikkord.
Prosjektet skaper en nærhet til flyktningenes tanker og følelser samtidig som respekten for den enkeltes integritet ivaretas. Meyer DeMott fanger inn hvordan flyktningenes kroppsspråk uttrykker deres indre liv og viser hvordan man med fysisk bevegelsesterapi kan bidra til å påskynde lindring av smerte og åpne mulighetene for rehabilitering.

Hundre prosent vellykket
Så langt har prosjektet vært hundre prosent vellykket. De bosniske flyktningene som vendte hjem, hadde en \"angrefrist\" på to år. Hvis de ikke fant seg til rette i Bosnia, kunne de returnere til Norge og bosette seg her. Ingen har imidlertid benyttet seg av denne retten. De som vendte tilbake til Bosnia i 1996, bor fortsatt der.
Dokumentarfilmen \"Tilbake til livet\" fokuserer på prosjektet i Norge og følger to familier hjem og ikke minst tilbake til seg selv. Kroppen er \"flyktningens siste hus\". Etter traume og organisert vold trenger sjelen hjelp til å finne veien hjem igjen - hjem til kroppen. De siste filmopptakene ble gjort i Bosnia i 1998. Vi får se hvordan filmen griper inn i familienes liv og blir et vitnesbyrd til verden om deres skjebne og hvordan de har overlevd.
Melinda Meyer DeMotts er utdannet kunst og uttrykksterapeut i USA hvor hun anvendte film som terapeutisk metode i behandling av kriminelle og stoffmisbrukere . Hun er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og har vært tilknyttet Psykososialt senter for Flyktninger ved Universitetet i Oslo siden 1990. I dag er hun bioenergetiker, psykodrama regissør og co-leder ved Norsk Institutt for Kunst og Uttrykksterapi. I 1996 lagde hun dokumentarfilmen \"I eksil fra kroppen\".
Som samarbeidspartnere i \"Tilbake til livet\" har Meyer DeMott trukket inn profesjonelle filmfolk som fotografen Hallgrim Ødegård, Karoline Frogner og Sølve Skagen.

NRK2 torsdag kl 19.15

Norsk dokumentar
Ved Melinda Meyer DeMott
Pressekontakt i Fakta/Innkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123