Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 23. oktober 2012 kl 19.45 Ut i naturen

Ålen truet


For 10-12 år siden svømte store mengder ål helt fra Sargassohavet utenfor Cuba til elvene og innsjøene i Norge. Nå er det bare noen få eksemplarer som kommer hit.

Det har ført til at fisken på den europeiske rødlista har fått betegnelsen CR, som betyr "kritisk truet". Det er hakket før RE - "regionalt utdødd" – dvs. utdødd i Norge.

Årsakene til at ålebestanden har kollapset i Norge, kan være mange. Programleder Kjell Fuglehaug besøker Storelva ved Tvedestrand. Der driver Norsk institutt for vannforskning, NIVA, med merking av ål. Ålen vandrer opp elva som glassål, og etter 10-15 år vandrer den ut igjen, feit og fin - som blankål. Noen av hindringene fisken møter, er demninger, kraftverk og turbiner. Dette kan det kanskje med enkle midler gjøres noe med.

I kveldens program skal vi også tilbake til Frankmotunet der tidligere rusmisbrukere nå vil bevise at de er klare for Femundløpet. De skal endelig få prøve hundene på sledeføre.

Deretter vises et knippe seervideoer, og det skal lages "kongelig" mat fra dypet.

Egenproduksjon, 2012.
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, tlf 93496759
Programleder: Kjell Fuglehaug, tlf 98890770

Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900