Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 22. oktober 2001 kl 22.00 Dok22: Dok22: Krigen mot terror

Krig mot terrorisme

Er krigen mot terrorismen framtidens krig? (Foto: Neuzeitfilm)
Er krigen mot terrorismen framtidens krig? (Foto: Neuzeitfilm)
Hva hadde USAs forsvar å møte truslene fra forventede terrorister med i tiden fram mot den skjebnesvangre dagen 11. september? Dokumentaren ”War on terror” kaster lys over nåværende og framtidige strategier og våpensystemer som er i bruk eller under planlegging av USAs forsvar i krigen mot terrorisme.

Hvordan vil USAs forsvar bruke moderne våpenteknologi for å bekjempe terrorisme i alle dens former? Denne aktuelle dokumentaren gir et innblikk i noen av mulighetene som ligger i framtidens teknologiske utvikling på dette området. Seerne blir tatt med til USAs hemmelige laboratorier og inn i de militære kommando-rommene der avgjørelsene blir fattet og ordrene tatt.

Framtidens krigføring
Hvordan kommer krigen mot terrorismen til å arte seg i framtiden? Og er terrorisme framtidens form for krigføring?

Om så skulle være, har vi da midler som er effektive nok til å møte de mange former terrorismen kan anta? Hvordan skal terrorister identifiseres og oppspores? Er et høyteknologisk forsvar med fjernstyrte våpensystemer kontrollert fra verdensrommet med et nettverk av satellitter anvendbart i krigen mot terrorisme?

Kostnad og tap
Hvordan veies tapene av soldatliv og mannskapsutstyr – ca. 2 millioner kroner pr. mann – opp mot utgiftene i billiard-klassen til en høyteknologisk krigføring som kan føres uten tap av mannskap?

Og hvilke farer stiller i sin tur framtidens nye masseødeleggelsesvåpen verden ovenfor?

Innkjøpt dokumentar fra Neuzeitfilm
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64

Bilder
1. Er krigen mot terrorismen framtidens krig? (Foto: Neuzeitfilm)
2. Kan tap av soldatliv unngås i framtidens høyteknologiske krigføring mot terrorisme? (Foto: Neuzeitfilm)