Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 8. juni 2003 kl 11.00 Gudstjeneste: Pinsegudstjeneste fra Melhus kirke

Pinsefest

Melhus kirke (NRK-foto)
Melhus kirke (NRK-foto)
Pinse er mer enn ekstra feriedager til båtliv eller hytteturer. Pinse er kirkens fødselsdag. Da kirken fikk Den hellige ånd for 2000 år siden, gikk startskuddet. Dette vil bli markert i Melhus kirke 1. pinsedag.

Pinsefesten står i sangens tegn. Ingen fest uten sang, og da hører hele familien med. Melhus familiemusikk som består av ca. 100 sangere med store og små, slår an tonen. Foruten dem synger også stedets kor, Te Deum. Og når denne gudstjenesten blir en pinsefest for tre menigheter, Flå, Horg og Melhus, vil også fellessangen nå store høyder. Hvorfor sitte i små flokker i tre forskjellige kirker når man kan samles og feire pinse sammen?

Pinsefesten blir ledet av kapellanene Eva Sofie Berg og Kjell Arne Morland. De forteller at gudstjenesten også skal være en festdag for foreldre, faddere og andre pårørende, for barnedåp hører med på kirkens fødselsdag.

Melhus kirke
Pinsefesten får en ytre ramme som både er verdig og vakker. Melhus kirke ble bygget i 1892, og er en såkalt langkirke med skip og kor i samme form. Den rommer 800 mennesker.

Det feires pinse i denne gamle ærverdige stein- kirken på Melhus for 112.gang.

Egenprodusert gudstjeneste
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53/907 75 758