Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 15. september 2008 kl 19.55 Faktor: Søstrene mot strømmen

Søstrene som flyttet mot strømmen

Hjem har de flytta, (f.v.) Sigrid, Gunnhild og Lovise Angen. Hjem som butikk- og postdame, skolerektor og kommunal næringskonsulent til Særtervik i Sør-Trøndelag. (Foto: Eirin Kolberg)
Hjem har de flytta, (f.v.) Sigrid, Gunnhild og Lovise Angen. Hjem som butikk- og postdame, skolerektor og kommunal næringskonsulent til Særtervik i Sør-Trøndelag. (Foto: Eirin Kolberg)
Det handler om det å flytte hjem,! Til barndomslandet, landet med de gode minnene. Lovise, Sigrid og Gunnhild Angen er tre søstre som har gjort det mange av oss drømmer om. Etter utdanning, arbeid og det gode liv andre steder i landet, har de flyttet hjem.

Den vesle bygda Sætervik i Sør-Trøndelag er en klynge hus ytterst mot det berykta havstykket Folla. De som bodde her levde av fiske. Før krigen var det et pulserende liv her, med mer enn 300 innbyggere. Men fisken forsvant, og det samme gjorde mange av de som bodde her.

Et skole-eksempel
Da folketallet nærmet seg grensen for hva man fortsatt kan kalle ei bygd, og rådmannen hadde trua med å legge ned skolen, begynte ting å skje.

De tre søstrene Angen flyttet i tur og orden tilbake. Den ene tok over butikk og postkontor, den andre ble rektor på skolen, og den tredje ble kommunens næringskonsulent. Alle tre er velutdannede og med ressurssterke familier. Og med barn nok til å øke elevtallet på skolen kraftig.

Under en høyere himmel
Men de flyttet ikke for bygdas skyld. Det var deres egen lengsel som førte dem tilbake. Til naturen, bygda og til menneskene som bor der.

Høy himmel og en uendelig horisont: Det var her de ville bo.

Norsk dokumentar (2008)
Produsert av: Fabula Media AS
Programansvarlig: Sissel Thorsen, mob 469 04544
Prosjektleder: Oddbjørn Rosnes, mob 478 15458
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900
info@nrk.no