Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 23. desember 2008 kl 21.10 Med lisens til å sende: Avgjørende øyeblikk

Nyheter i 75 år

Kong Olav intervjues av Kjell Arnljot Wig i NRK. (Foto: NRK)
Kong Olav intervjues av Kjell Arnljot Wig i NRK. (Foto: NRK)
Gjennom 75 år har NRK dekket nyheter, først i radio og seinere i tv. Dekningen av store, aktuelle saker er temaet i det andre programmet i jubileumsserien "Med lisens til å sende".

NRKs nyhetsdekning gjennom 75 år innebefatter en verdenskrig, okkupasjon, oppbyggingen av landet, velferdsstaten, EF-debatt, kongebegravelser, kronprinsbrylluper, ulykker, politiske nederlag og triumfer og noen gledesbudskap – i Norge.

Ute i verden omfatter det endeløse rekker med kriger og konflikter, sult, katastrofer, presidentmord, den kalde krigen og den varme krigen, jernteppets fall, naturkatastrofer og vakre kongelige brylluper som senere ender i tragedie.

Utvalg
Å lage en katalog over dette på en halv time er en umulig oppgave. I programmet har derfor redaksjonen valgt ut enkelte store og viktige begivenheter som har satt spor etter seg i nyhetsbildet. Et annet hovedanliggende har vært å belyse hvordan nyhetsmediene har forandret seg med tiden.

Kravet til seeroppslutning har til en viss grad gjort at nyhetsmediene selv bruker sine omgivelser til å skape den gode historien, den store nyheten som gjør at folk flokker seg rundt tv skjermen og radioen.

I en verden i rask forvandling og med en altomfattende global medievirkelighet er kravet til etterrettelige nyheter større enn noensinne. Like viktig er vår egen kritiske holdning til de samme nyhetene og hvordan de blir til.

Om serien
Norsk rikskringkasting fylte 75 år den 1. juli. På denne dagen i 1933 tok det statlige, lisensfinansierte selskapet over lokalene til det private Kringkastingsselskapet i Oslo sentrum, og startet sine sendinger i radio. Det ble starten på mange tiår med NRK som enehersker i eteren.

75-årsjubilanten feirer seg selv med en dokumentarserie på ni programmer som byr på høydepunkter fra NRKs enorme arkiv, både radio og tv, sortert etter ulike temaer.

Serien starter med "Historiske øyeblikk" som tar for seg de store, nasjonale begivenheter som NRK har dekket, fra kongelige bryllup og begravelser til olympiske leker og åpningen av den nye operaen.

Nyhetssaker NRK har dekket er tema i programmet "Avgjørende øyeblikk", mens "Barnas øyeblikk" tar for seg programmer fra barne- og ungdomsavdelingen.

I "Dramatiske øyeblikk" er det hovedvekt på Fjernsynsteatrets glanstid. "Underholdende øyeblikk" viser høydepunkter fra NRKs underholdningsprogrammer, og "Kontroversielle øyeblikk" handler blant annet om kritikken NRK ble utsatt for i forbindelse med påstått venstrevridning på 70-tallet.

"Kulturelle øyeblikk" tar for seg NRK som kulturformidler."Mesterlige øyeblikk " handler om store opplevelser gjennom radio og TV formidlet fra sportsarenaer der nordmenn har hatt suksess. Til slutt har vi "Lokale øyeblikk", som dreier seg om sendinger og programmer fra NRKs distriktskontorer.

Dokumentarserie fra NRK Fakta (2008)
Produksjon: Perspektiv-redaksjonen
Prosjektleder: Harald Reitan
Kontakt Programinformasjon: Helene Amlie, 23 04 77 51 / 95 10 02 99
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice info@nrk.no, tlf 815 65 900