Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 27. juli 2010 kl 15.20 Ut i naturen: Sandvikselva - fiskeeventyret i byen

Laks under motorveien


Under motorvei og jernbane, renner ei lita, unnselig elv ut i fjorden. Av og til er den nesten tom for vann, men Sandvikselva er likevel den viktigste elva for sjø-ørreten i Oslofjorden. Det hadde den kanskje ikke vært, om ikke lokale ildsjeler hadde slåss for elva og fisken i mer enn 150 år.

Hver høst går store mengder ørret og laks opp i elva, tvers gjennom byen, tilbake til gyteplassene der de selv så dagens lys noen år før. I oktober kan det stå laks på 10 kilo på 20 centimeters vanndyp og gyte like under motorveien. Den ble selv klekt ut her i elvegruset og har i mellomtiden kanskje vært en tur oppom kysten av Grønland.

Ørreten er Oslofjord-ørret som kommer tilbake etter 2-3 år i fjorden. Sånn sett hjelper det ikke hvor god vannkvaliteten i fjorden er – hvis ikke forholdene er gode på gyte- og oppvekstplassene i Sandvikselva, vil det fort bli mindre fisk også i fjorden.

Laksen kommer ikke opp
Derfor er det en lang lokal tradisjon for å ta vare på elva og fisken. Det startet kanskje med etableringen av Norges eldste klekkeri på Hamang i 1857. Her begynte eksperimenteringen med å fange inn stamfisk om høsten, stryke dem for rogn og melke, og klekke ut rogna i klekkeriet. Så ble yngelen satt ut igjen i elva tidlig på sommeren. Dette har vært praktisert uavbrutt på den gamle måten helt til i dag. Skulle noe skje med yngelen i elva er det alltid en "reserve" i bakhånd i klekkeriet. Høsten 2009 så det svart ut for laksen. Fisken stod tett ved elveutløpet i fjorden, men kom ikke opp i elva pga mangel på vann.

Giftutslipp
Ei elv som renner gjennom en by med trafikk, industri og boligfelt er utsatt på en helt annen måte enn f eks elvene i Finnmark. Midt i gagnstida i oktober 2005 tok et ammoniakkutslipp livet av all fisk i elva nedstrøms fra utslippsstedet. Noen år tidligere døde mye av fisken pga sykdomsangrep som ble forsterket av liten vannføring.

Sykkelverksted
Albert Olsen var en av ildsjelene i de tidligste årene med klekkeriet. Tilfeldigvis var han også sykkelreparatør og bygde verksted inntil elva for å benytte vannkraft til maskinene. Her har tre generasjoner Olsen drevet med sykler og fisk, og her startet mye av forskningen på laks og sjø-ørret her i landet. Den siste, Sverre Olsen, fikk Kongens fortjenestemedalje for å ha reddet en "dødsdømt" elv. I NRKs arkiver fantes opptak fra miljøet ved verkstedet helt tilbake til 1943. Den dag i dag er sykkelverkstedet basen for Morten Merkesdal og de andre som viderefører tradisjonen med stamfiske, og som er på pletten dersom noe truer fisken. Og når forholdene er gode for å dra opp en stor ørret eller laks på seinsommeren.

Egenproduksjon, 2010.
Programansvarlig: Ulf Myrvold
Redaktør: Terje Dale, terje.dale@nrk.no
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, mobil 93496759, bjørg.langeland@nrk.no
Pressekontakt: Sidsel Mundal 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 Publikumssevice