Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 søndag 6. januar 2008 kl 17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Korskirken i Bergen

Åpen himmel

Leif Jarle Theis (foto: NRK):
Leif Jarle Theis (foto: NRK):
Gudstjeneste fra Korskirken i Bergen – Kirkens Bymisjon

"Fremmed"
Bymisjonen i Bergen åpner dørene til Korskirken, til et måltid uten butler, men med sang, bønn og muligheter til å se fremover. For bymisjonens gjester, er drømmene for det nye året knyttet til inkludering og trygghet.

I dette programmet av Åpen himmel er temaet "fremmed" og prest og Bymisjonsleder i Bergen Leif Jarle Theis tar utgangspunkt i Bibelens fortelling om Rut. Enken Rut kommer som fremmed til Israel. Hun er fra Moab, dagens Jordan, og slår seg ned i Betlehem.

Leif Jarle Theis (foto: NRK).
Leif Jarle Theis (foto: NRK).
Bonden Boas ber skurdfolket være inkluderende og gavmild med den fattige enken. Av kornaksene hun samler etter skurdfolket får hun daglig brød til seg og sine.

Bonden Boas gifter seg med Rut og Rut blir oldemor til David. Dette gir et perspektiv til ettertanke og kan styrke håpet om endring for dem som faller utenfor.

Bymisjonen møter daglig mennesker som erfarer utestengelse fra det gode selskap. Nattverden er i kristen tankegang det viktigste møtested for likeverd og inkludering fordi Jesus ofrer alt for å nedkjempe menneskers trang til å skape forskjeller. Det er en god påminnelse på terskelen til et nytt år.

NRK2 Søndag 6. januar kl. 17:30.

Egenprodusert dokumentar - Program riks - Bergen (2006).