Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 13. september 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Berg kirke, Trondheim

Gudstjeneste fra Berg kirke, Trondheim

15.søndag etter pinse: Salme 116, vers 12 – 16.
Sokneprest Bergljot Svanholm.