Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 30. mai 2004 kl 20.30 I gamle spor: Gjennom Ryfylkeheiane

På gjengrodde stier

Programleder Dag Lindebjerg med turfølge, fjelloppsynsmann Peter Hermansen og grunneier Kjetil Lidtveit. (Foto: NRK)
Programleder Dag Lindebjerg med turfølge, fjelloppsynsmann Peter Hermansen og grunneier Kjetil Lidtveit. (Foto: NRK)
Folk brukte fjellovergangene mellom Setesdal og Rogaland i mange slags ærend. Her gikk både fint folk og folk som skulle til skattefuten i Stavanger.

Både fra Valle, Bykle og Hovden gikk slike ferdselsveier mot vest. Noen av disse veiene er i dag bilvei, andre er ødelagt av kraftutbygging, mens veien fra Breive ved Hovden til Hylen i Ryfylke nærmest ligger øde og forlatt.

Selv om turen står på Turistforeningens kart, er det få som går den gamle ruten i dag. Mange steder er stien nesten borte, mens man andre steder finner en oppmurt vei og trapper som vitner om hvor viktig denne veien var for noen hundre år siden.

Programleder Dag Lindebjerg blir med fjelloppsynsmann Peter Hermansen og grunneier Kjetil Lidtveit på turen fra Breive, via Væringstølen og jakthytta ved Væringsvatnet til den gamle markedsplassen på Bleskestadmoen.

Stor trafikk
Peter og Kjetil må tilbake til reinjakten i fjellet, og Kjell Helle Olsen blir med som veiviser til Nedstrand i Suldal, over Suldalsvatnet i den gamle dampbåten, og over Hylskaret til Hylen innerst i Ryfylkefjordene. Spesielt den siste delen av turen over skaret, mellom Våge og Hylen, viser hvilken enorm trafikk det må ha vært langs denne gamle ferdaveien. Det faktum at man i 1880-årene bygget en stor dampbåt til trafikken over Suldalsvatnet, viser også hvor stor trafikken var.

I dag holdes båten ved like av en ivrig vennegjeng, noe som er med på å gi turen over fjellet det rette kulturhistoriske preget.

Om serien
Dag Lindebjerg er programleder for "I gamle spor", en serie som tar seerne med på vandring langs de gamle ferdselsveiene i fjellet – stier og veier som i dag kan være glemt. Men disse ferdaveiene gjemmer ofte på fascinerende historier, for dette var veiene alle måtte bruke: konger, handelsfolk, tyver og kjeltringer.

Hvert program tar utgangspunkt i spesielle hendelser eller spesiell trafikk. Hvis vi ser på disse ferdaveiene med "kulturhistoriske briller", så finnes spor etter det meste. Det skyldes først og fremst at programlederens turfølge vet hvor man skal lete.

Egenprodusert dokumentar fra Program riks, Bergen
Programleder: Dag Lindebjerg, tlf: 95 15 22 78 dag.lindebjerg@nrk.no
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilder
Programleder Dag Lindebjerg med turfølge, fjelloppsynsmann Peter Hermansen og grunneier Kjetil Lidtveit. (Foto: NRK)

Programleder Dag Lindebjerg og turfølget på vei over Ryfylkeheiane (Foto: NRK)