Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 16. juni 2013 kl 11.03 Gudstjeneste i Moster Amfi i Sunnhordland

Gudstjeneste i Moster Amfi,Sunnhordaland

Predikant: Nils Tore Andersen.
Prester: Asbjørn Gundersen, Roald Drønen, Sunniva
Gylver, prost Svein Arne Theodorsen og
Aksel Lygre.
Kantorer: Øystein Skullerud og Jostein Molde.
Bømlo Janitsjar: Dirigent Stein Høyland.