Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. juni 2002 kl 22.00 V30: Det perfekte barnet

Vår perfekte verden

Annette Hoff Mathisen og Geir Jobraaten med datteren Hedda og sønnen Jesper (3) som har Downs syndrom. (Foto: Cecilie Rego)
Annette Hoff Mathisen og Geir Jobraaten med datteren Hedda og sønnen Jesper (3) som har Downs syndrom. (Foto: Cecilie Rego)
Fosterdiagnostikken er nå blitt så avansert at man på et svært tidlig stadium i svangerskapet kan finne feil på foster. I det private helsevesen tilbys det undersøkelser av fosteret som kan avdekke feil - innenfor grensen for fri abort. Hva skal vi bruke denne teknologien til? Kan vi forvente et skrekkscenario i fremtiden, der kun det perfekte gis livets rett?

I denne dokumentaren møter vi to småbarnsfamilier som begge har barn med Downs syndrom. Den ene av familiene, Annette Hoff Mathisen og Geir Jobraaten, er foreldre til Jesper (3). De ante ikke at det var noe galt med deres ufødte barn.

- Dersom vi hadde visst at noe var feil den gang, og vi hadde kommet i en valgsituasjon, er jeg redd jeg hadde tatt det bort, sier Annette, som i dag er sjeleglad fordi hun ikke tatt abort. - Jesper har kvaliteter vi andre kan misunne ham.

Annette og Geir er redd Jesper kan være blant siste generasjon Downs syndrom-barn.

Den andre parten vi møter er Tone Bjørnov som er gravid og har ett barn med Downs syndrom fra før. Til tross for økt risiko for å få et barn med kromosomavvik, har hun valgt ikke å ta fostervannsprøve.

- Kommer det en til, så gjør det det. Vi skal ha plass til alle i vår familie! sier hun. Vi følger Tone til barnet er født.

Om V30
I sommer blir det gjensyn med serien "V30". Det dreier det seg om den gode, personlige historie som har betydning på flere plan, og du møter vanlige mennesker som deg og meg. Med skjerpet blikk belyses temaer som voldsutviklingen i gatene, muligheten for å velge bort det ikke-perfekte ufødte liv, drømmen om det grønne økosamfunnet, narkotikapolitikk og lengsel etter sine røtter.

NRK Fakta
Egenprodusert dokumentar
Programansvarlig: Cecilie Rego, 23 04 72 27
Prosjektleder: Chris Amble
Pressekontakt: Sabine Hammari, 23 04 99 18/90 18 36 10

Bilde
1. Annette Hoff Mathisen og Geir Jobraaten med datteren Hedda og sønnen Jesper (3) som har Downs syndrom. (Foto: Cecilie Rego)
2. Tone Bjørnov har døtrene Julie (4) og Ingrid (2), som har Downs syndrom. Nå venter hun sitt tredje barn, men har til tross for risiko ikke valgt å ta fostervannsprøve. Kommer det en til, så gjør det det! Vi har plass til alle i vår familie, sier hun. (Foto: Cecilie Rego)