Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 7. april 2013 kl 11.03 Gudstjeneste fra Ilen kirke i Trondheim

Gudstjeneste fra Ilen kirke, Trondheim

Johannes ev. kap. 20, vers 24 – 31.
Sokneprest Thormod Høyen.
Kantor David Scott Hamnes.
Kvinnekoret "Sonare".
Trompet: Stein Ivar Frydenlund.

Norsk salmebok nr 187, 195, 196 og 179.