Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 22. mars 2001 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 22. mars kl 19.30
Schrödingers katt

Eddik mot seiglivet parasitt

Den seiglivete parasitten gyrodactylus salaris har i mange år gjort store skader på villaks-stammen i norske elver og vassdrag. Norske forskere prøver nå ut et eddiksyrestoff mot parasitten. Laboratorieforsøkene så langt viser gode resultater. Forskerne mener blant annet at stoffet bare tar livet av gyroparasitten og ikke av selve fisken.

Eddiksyrestoffet er ett av flere stoffer som skal prøves ut mot parasitten, og det er knyttet forventninger til den videre utprøvingen av stoffet. Schrødingers katt retter i kveld et skarpt blikk blant annet på dette temaet i kveldens sending.

Gjentagende behandlinger med giften rotenon mot gyroparasitten har bare vært delvis vellykket. For noen uker siden ble parasitten igjen påvist i Henvassdraget i Rauma - elven er blitt behandlet med rotenon tidligere, og liknende tilfeller har man også i andre vassdrag. I Norge er det i alt 40 elver som har fått påvist smitte.

NRK1 torsdag kl 19:30

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no