Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 mandag 26. november 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Matti og den store stjernepassaren"

av Erna Osland.
(1:5)

Visst du at nokon stjerner er
så langt borte at lyset frå dei
brukar ti, ja hundre eller tusen
år for å nå fram til oss?
Matti visste ikkje det. Ikkje
før han trefte ein stjernepassar,
ein kaptein som hadde segla
på alle hav og under alle
stjerner.

Det er Frank Krog som fortel.

Første gong sendt i 2003.