Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 5. september 2000 kl 22.00 Brennpunkt: Nederst i bunken

Brennpunkt: Nederst i bunken (ttv)


NRK1 tirsdag 5. september kl 22.00
Brennpunkt: Nederst i bunken

Hvorfor har ikke politiet gjort jobben sin?

I høstens første sending forteller NRK Brennpunkt den rystende historien om Drammenspolitiets forsømmelser i en av 90-tallets mest opprivende drapssaker - og om hvordan politiets manglende innsats har satt de etterlatte i en desperat situasjon. Men er det egentlig så vanskelig å finne den siktede drapsmannen?

Den 17. desember 1996 ble småbarnsmoren Heidi Sørlie brutalt drept med over 40 knivstikk utenfor boligen sin i Slemmestad. Mannen hennes, kosovoalbaneren Arsam Istrefi, ble siktet for drapet. Men politiet maktet ikke å pågripe Istrefi i tide, og han flyktet ut av landet. I ettertid har de pårørende etter Heidi Sørlie avdekket en lang rekke grove forsømmelser i politiets arbeid med denne saken.

Etter at han forlot Norge har det ikke vært kjent hvor Arsam Istrefi har oppholdt seg. Politiet har ikke gjort annet enn å etterlyse ham gjennom Interpol.

Om Brennpunkt
Brennpunkt er en redaksjon med et mangfold av erfaringer, kunnskap og med kompetanse til å fortelle historier. Det er en redaksjon som kan kombinere skildringen og den presise journalistikken, som kan analysere og undersøke og som kan ivareta \"diktets ånd\" - historiens usagte historie.

Brennpunkt er ikke redd for å være subjektiv, men har alltid et krav om at motparten skal få forsvare seg, eller det mest elegante: Å la motparten få avsløre seg selv. Redaksjonen er også åpen for å utvikle flere former for retorikk som tar i bruk humor, satire og ironi.

Alle Brennpunkt-programmer skal inneholde et element av \"Være der\". Redaksjonsleder Vibeke Haug sier det slik: - Har vi mulighet til å være til stede når det faktisk skjer, så er det det vi skal. Det må være en dokumentarredaksjons klare prioritet, men hensynet til ressursene kan sette begrensninger. Det er aldri gitt at folk stiller opp, eller at noe skjer i det virkelige liv akkurat mellom klokka åtte og fire.

40 programmer årlig
Brennpunkt-redaksjonen lager imponerende 40 programmer i året. Tallet på Brennpunkt-journalister kan variere, men i Oslo-redaksjonen er det alltid mellom 10 og 15 journalister. Ved de tre regionsentralene Bergen, Trondheim og Tromsø er det i tillegg alltid tre medarbeidere som produserer for Brennpunkt. Alf R. Jacobsen er redaktør for samtlige programmer.

I senere tid er det blitt bygget opp en researchgruppe i Oslo, som gir muligheter til å undersøke ideer og hypoteser før producerne går løs på oppgaven. Gruppen fungerer som et meget viktig element i styrkingen av det journalistiske arbeidet.

Høstens Brennpunkt-sendinger har stor spennvidde:
- Fotball; der millionene ruller
- \"Når sant skal forties\"; hvordan skal du gå fram hvis du vil ha gjennomført noe i Norge?
- LO og pamp; det tette nettverket mellom politikere og næringsfolk (to programmer)
- Mobbing i skolen; \"Sladrehank skal selv ha bank\"
- Internett; en ny måte å drive business på (følger en ung global nordmann i London); historien om globalisering i praksis
- Eldreomsorg; de gamle tvangsflyttes
- HVPU-reformen: fagmiljøet/kompetansen smuldrer opp; hva med klientene?

NRK1 tirsdag kl 22.00

Bilde
Kai Tømmerås er svogeren til den drepte Heidi Sørlie. Han er rystet over politiets manglendevilje til å pågripe den siktede drapsmannen (Foto: Lars Toverud)

Brennpunkt- redaksjonen (NRK-foto: Ole Kaland)

Egenproduserte faktaprogram
Programansvarlig \"Nederst i bunken\" Lars Toverud, tlf: 900 33 644
Redaktør: Alf R. Jacobsen
Redaksjonsleder: Vibeke Haug
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 (inger.larsen@nrk.no)