Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 14. september 1999 kl 19.05 På skinner gjennom verden: På skinner i Australia

På skinner gjennom verden: På skinner i


NRK2 tirsdag 14. september kl 19.05
Cosmopolis - Oslo 99

Eksotiske Grønland - midt i Oslo

Enhver internasjonal storby har egne områder som stort sett befolkes av innvandrere. De fleste har hørt om bydeler som Chinatown og Little Italy
i New York. Oslo har Grønland, eller \"Lille Karachi\", som gjennom nærmere 30 år har vært en by i byen.
Enkelte vil hevde at bydelen har en uheldig opphoping av fremmedkulturelle innslag. Andre mener at en slik konsentrasjon gir et spennende mangfold, et fargerikt og eksotisk bysamfunn.
Programmet trekker linjene fra de første innvandrerne kom til landet på slutten av 1960-tallet til dagens multikulturelle innslag i bybildet. Med hovedvekt på utvalgte bydeler i Oslo indre øst settes fokus på sentrale spørsmål knyttet til innvandring generelt og individuelle erfaringer i forbindelse med jobb, bolig, familie og sosiale relasjoner.
Hvilken framtid ønsker innvandrerne selv? Hva kan de håpe på for seg selv og familien? Hvordan framstår innvandrerne i mediebildet, og hvordan påvirker ulike politiske aktører vårt syn på innvandringsspørsmål? Dette er blant de spørsmålene som programmet prøver å gi svar på.

Blant deltakerne i programmet er redaktør Harald Stanghelle og journalist Arne O. Holm fra Dagbladet, Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen og byråd i Oslo Erling Lae.

NRK2 tirsdag kl 19.05
Bilde (via Scanpix/Internett)
På Grønlands Torg finnes blant annet butikker med et stort utvalg av fargerike stoffer. (Foto: Scanpix/Tom A. Kolstad)

Produsert av Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen
Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41Kunnskapstimen


NRK2 tirsdag 14. september kl 19.05
Cosmopolis - Oslo 99

Eksotiske Grønland - midt i Oslo

Enhver internasjonal storby har egne områder som stort sett befolkes av innvandrere. De fleste har hørt om bydeler som Chinatown og Little Italy
i New York. Oslo har Grønland, eller \"Lille Karachi\", som gjennom nærmere 30 år har vært en by i byen.
Enkelte vil hevde at bydelen har en uheldig opphoping av fremmedkulturelle innslag. Andre mener at en slik konsentrasjon gir et spennende mangfold, et fargerikt og eksotisk bysamfunn.
Programmet trekker linjene fra de første innvandrerne kom til landet på slutten av 1960-tallet til dagens multikulturelle innslag i bybildet. Med hovedvekt på utvalgte bydeler i Oslo indre øst settes fokus på sentrale spørsmål knyttet til innvandring generelt og individuelle erfaringer i forbindelse med jobb, bolig, familie og sosiale relasjoner.
Hvilken framtid ønsker innvandrerne selv? Hva kan de håpe på for seg selv og familien? Hvordan framstår innvandrerne i mediebildet, og hvordan påvirker ulike politiske aktører vårt syn på innvandringsspørsmål? Dette er blant de spørsmålene som programmet prøver å gi svar på.

Blant deltakerne i programmet er redaktør Harald Stanghelle og journalist Arne O. Holm fra Dagbladet, Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen og byråd i Oslo Erling Lae.

NRK2 tirsdag kl 19.05
Bilde (via Scanpix/Internett)
På Grønlands Torg finnes blant annet butikker med et stort utvalg av fargerike stoffer. (Foto: Scanpix/Tom A. Kolstad)

Produsert av Institutt for medievitenskap ved Universitetet i Bergen
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41