Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 3. februar 2008 kl 11.03 Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag.

Radiogudstjenesten

Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Nils Olav Moen (foto: NRK / Helge Helgheim).
Gudstjeneste fra Singsås kirke, Sør-Trøndelag.
Fastelavns søndag: Joh. 12, 24-33.
Prost Kirsten Almås.

Kantor Nils Olav Moen.
Koret SiBa - dir. Kjerstin Digre Kosberg.
Norsk salmebok: 266. 703. 728.505.

Det er salmene Alt lov, all pris og ære ver, Guds Sønn steg ned å tjene, Herre, du vandrer forsoningens vei og Jesus skal rå så vidt som sol.

Singsås menighet er en av NRK P1s sju faste stallmenigheter i 2008. Det betyr fire gudstjenester fra Singsås kirke i løpet av året.

Hør gudstjenesten fra Singsås 3. februar 2008

Om kirka
Singsås kirke er en langkirke fra 1884 - bygd i tømmer i nygotisk stil og har 450 plasser.

De to kirkeklokkene er fra 1767 og 1769. Altertavlen er fra innvielsesåret, malt av Chr. Brun og viser "Frelsren står som på en sky over jordkloden og rekker ut armene".

Fra Norsk kirkeleksikon.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Singsås 3. februar 2008