Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 25. oktober 2004 kl 20.00 Faktor: Symje på ein krakk

Å svømme uten vann

Randi Vik skal lære seg å svømme i voksen alder. (Foto: Liv Berit Gilberg, NRK)
Randi Vik skal lære seg å svømme i voksen alder. (Foto: Liv Berit Gilberg, NRK)
Halvparten av norske femteklassinger kan ikke svømme, og de siste tiårene har stadig flere svømmehaller blitt tømt for vann på grunn av dårlig kommuneøkonomi. I kveldens Faktor møter vi Randi Vik, som skal lære seg å svømme i voksen alder.

Randi har vannskrekk og fikk ikke sove natten før hun skulle på svømmekurs. Hun føler at hun ikke får puste, selv om vannet bare når henne til magen.

En sommer hun ble stående uten å kunne hjelpe et barn som var i ferd med å drukne, bestemte hun seg. Hun ville lære seg å svømme. Faktor har fulgt Randi gjennom hele kurset.

Færre lærer å svømme
På 60- og 70-tallet hadde politikerne store visjoner om Norge som en svømmedyktig nasjon, og kommunene bygde svømmehaller i stor skala. Norge var et av verdens fremste land på tilgang til offentlige basseng.

e siste tiårene har satsingen på svømmebasseng stupt nedover. Over hundre basseng er blitt stengt, og enda flere har forfalt på grunn av manglende vedlikehold. I følge skolereformen i 1997 skal alle skoler lære fjerdeklassingene å svømme slik at de kan redde seg selv. I Oslo er svømmeundervisningen redusert til ti timer i fjerdeklasse.

Om Faktor
Faktor er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker Faktor å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng. Hvert år viser Faktor også noen innkjøpte dokumentarer.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Fakta
Regi: Liv Berit Gilberg
Prosjektleder: Cathrine Wik
Redaktør: Terje Dale
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252

Vises også i Nett-TV.