Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. desember 2012 kl 21.30 Oppgjørets time

Klimabløffen


I den todelte dokumentaren "Oppgjørets time" viser programskaperen Erling Borgen hva slags klimakvoter Norge og norsk næringsliv har kjøpt.

Norge har forpliktet seg til å overoppfylle Kyotoavtalen med 10 prosent innen 2012. Gjennom å kjøpe 20 millioner klimakvoter fra prosjekter i hele verden har norske bedrifter oppfylt forpliktelsene i klimaavtalen.

Forurenser i andres land
Gjennom to år har Erling Borgen besøkt ni land i alle verdensdeler. Han beskriver blant annet hvordan Norge har kjøpt klimakvoter fra et selskap som hugger ned regnskogen, fra kinesiske damanlegg som medfører tvangsflytting, og fra en fabrikk som forurenser fattige landsbyer i India.

Klimabørsen
"Oppgjørets time" retter også et kritisk søkelys mot alle unntakene i klimaregnskapet. Når norske selskaper forurenser i utlandet, tas dette ikke med.

Handelen med klimakvoter har blitt big business, og kvotene selges på egne børser. I 2011 ble det solgt klimakvoter for svimlende 1056 milliarder kroner. 10,3 milliarder tonn CO2 skiftet hender dette året.

En av verdens ledende klimaeksperter, professor Kevin Anderson i Storbritannia karakteriserer den internasjonale kvotehandelen som "avlat", og sier at vi betaler noen andre for "vår dårlige oppførsel".

Andre del av denne filmen sendes 5.desember på NRK1, kl.21.30.

Borgen Production AS 2012
Laget i samarbeid med NRK og Norsk Filmfond.
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf: 23 04 93 75 / mobil: 414 14 653.
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900.