Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 26. april 2005 kl 20.25 Brennpunkt: Livsverket som gikk tapt

Dårlig rettssikkerhet for konkurser

I 1991 ble en av Lillehammers store gründere, Inge Burøy, satt på sidelinjen i noe han selv opplevde som en kupplignende operasjon. Sparebanken Nor stod sentralt i denne saken. Burøy ble fratatt sitt livsverk som han hadde bygd opp gjennom 20 år. Tirsdagens Brennpunkt setter søkelyset på rettssikkerheten for dem som går konkurs.

Burøy A/S var et industrieventyr med midlertidige betalingsproblemer, men likevel med god økonomi og leveringsavtaler i millionklassen. Bedriften lagde rullestoler og deler til mekanisk industri. Inge Burøy mener banken utnyttet den forbigående krisen ved å inndra kreditter, og på den måten provosere fram en konkurs.

- Ikke grunnlag for konkursen
- Jeg kan ikke huske å ha sett noe konkursbo med så god økonomi, sier advokat Tore Johan Fossen i Gjøvik. NRK Brennpunkt har engasjert Fossen som uavhengig ekspert til å vurdere regnskapene. Fossen har 20 års erfaring som bostyrer for flere hundre konkurser. Hans konklusjon er at Burøy A/S ikke var insolvent, dvs. at det ikke var grunnlag for konkursen.

I Brennpunkt forteller Burøy hvilke dramatiske følger dette fikk for hans helse og livskvalitet – han ble arbeidsufør og uføretrygdet.

Burøy har i alle år prøvd å få sin sak til ny vurdering i rettsapparatet, men har ikke lykkes. – De som går konkurs, blir ofte fratatt alle maktmidler, får ikke fri rettshjelp og blir offer for andre aktørers spill, sier Burøys advokat, Vegard Bøe Bahus.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Fakta
Programansvarlig: Dag Kessel, tlf 47 84 22 36
Redaktør: Vibeke Haug, tlf 91 85 69 57
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf: 23 04 86 96 / 995 39 252
Vises også i Nett-TV.

LENKER
  • Les mer