Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 9. april 2008 kl 20.10 Spekter: 9. april - krigen om krigen

Britiske og franske planer for Norge

9. April 1940 er tema for Spekter i kveld. Her er tyske krigsskip på vei mot Norge. (Bundesarchiv/Transit Film)
9. April 1940 er tema for Spekter i kveld. Her er tyske krigsskip på vei mot Norge. (Bundesarchiv/Transit Film)
De tyske planene for å okkupere Norge 9. april 1940 er godt dokumentert, men mindre kjent er de britiske og franske planene om å besette norske havner og dermed krenke norsk nøytralitet.

Den britiske krigsveteranen, forfatteren og tidligere redaktøren John Gritten forteller i denne dokumentaren om disse planene som skulle iverksettes før den tyske okkupasjonen.

Gritten som tjenestegjorde i den britiske marinen i hele krigen, deltok også i det britiske felttoget i Norge. Han er en norgesvenn og har i en årrekke deltatt på minnemarkeringer i Namsos, hvor omkring 200 franske og britiske sjømenn omkom i de harde kampene.

Churchills plan
Spesielt den franske regjerningen - ivrig støttet av daværende britiske marineminister Winston Churchill - ønsket i mars 1940 å trekke Norge og Sverige med i krigen mot Tyskland.

Planen besto i korte trekk i at britiske og franske styrker skulle ilandsettes i Narvik og transporteres med jernbane over Sverige for å hjelpe Finland. Den 30. november 1939 hadde nemlig russiske styrker overfalt Finland. Finnenes forsvarskamp imponerte en hel verden.

Tomme løfter
Britene og franskmennene lovte finnene militær støtte, men mye tyder på at dette var nokså tomme løfter. Britenes og franskmennenes egentlige hensikter var å sikre seg kontrollen over den krigsviktige svenske jernmalmen som ble skipet ut via Narvik.

For å hindre tyske motangrep skulle også havnene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik besettes. John Gritten forteller at disse planene var kommet så langt at de britiske skipene var klar til avreise, inkludert hans eget skip, da nyheten kom om at vinterkrigen var over 12. mars.

Påskuddet britene og franskmennene trengte for å krenke norsk og svensk nøytralitet var borte. I stedet valgte britene å minelegge norsk farvann 8. april.

Dagen etter ble de allierte overrumplet av det tyske angrepet på Norge 9. april.

Egenprodusert dokumentar
Prosjektleder: Martin Gaarder
Produsent: Ola Flyum
Pressekontakt: Karoline Berg, 23 04 94 86/90108954
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no