Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. november 2011 kl 19.45 Ut i naturen: Nå kommer de store grå

Nye innvandrere til Hedmark


En av fugleverdenens kjemper har inntatt norsk natur. Den majestetiske lappugla har tidligere bare vært en våt drøm for de fleste fugleinteresserte. Men nå har det skjedd noe.

Fram til 2010 var det funnet bare et ensifret antall hekkinger av lappugle i Norge. Derfor var det en sensasjon da det ble funnet hele tre reirplasser i Elverum i Hedmark. Og i 2011 løsnet det. Fugleinteresserte hedmarkinger fant 22 hekkende lappuglepar! Noe lignende har aldri skjedd i Norge tidligere.

I programmet følger vi noen av lappuglefamiliene som kjemper for å berge avkommet. Og vi følger entusiastiske fuglefolk som prøver å få innblikk i den mystiske taigafuglens hemmeligheter

Lappugla er ikke som andre fugler. Der andre kan være vimsete og rastløse, virker lappugla ettertenksom og avbalansert. Et møte med denne fuglen er noe man husker.

Den store grå ugla lever utelukkende av smågnagere, og derfor er den prisgitt de dramatiske svingningene i musebestanden. De to siste årene har vært toppår for mus i Midt-Hedmark. Det har gitt uglene muligheten til formere seg.

Men de er også avhengig av å ha et sted å bo. Hedmarkuglene fikk merke bolignøden da det ble mangelvare på gamle rovfuglreir til å hekke i. De ble tvunget til andre løsninger, noe som ikke alltid gikk helt bra. Noen prøvde å legge eggene rett på bakken, andre brukte fuglekasser.

Å få ugleungene velberget på vingene ble en oppgave med mange vanskeligheter. Ikke alle av de 22 parene lyktes like bra.


Egenproduksjon
Programleder, tlf: 95177298
Redaktør: Trond Berg
Produksjonsleder: Bjørg Langeland
Kontaktadresse for presse, tlf: 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, info@nrk.no, tlf: 815 65 900