Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 26. august 2007 kl 11.03 Felleskristelig gudstjeneste fra Jotunhallen i Sandefjord

Radiogudstjenesten

Gudstjeneste fra Badeparken, Sandefjord, Vestfold.
13. s. e. pinse: Mark. 7, 31-37.
Prest Per Arne Dahl.
Gudstj. leder Njål Gjennestad.
Musikalsk leder Jan Honningdal.
Norsk salmebok: 88 (S-97). 28 (S-97). 331. 525. 86.

En for alle-gudstjeneste i regi av alle kirkesamfunn i Sandefjord.
Salmene i samme rekkefølge som numrene:
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
Kom, du Hellig Ånd
Kom, kom og hør et gledens ord
Rop det ut med hjertets jubel
Navnet Jesus blekner aldri

Hør gudstjenesten 26. august.

Dette er en for alle-gudstjeneste i regi av alle kirkesamfunn i Sandefjord. Det er et godt samarbeidsklima mellom de ulike kirkesamfunn og menigheter i byen. Det blir også avspeilet i den felleskristelige gudstjenesten i badeparken, der det er satt opp et stort stevnetelt.


LENKER
  • Hør gudstjenesten 26. august.