Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 28. september 2004 kl 23.15 Utsyn: En bjørnetjeneste

Farlig lastverk på Kola

Norge betaler for opphugging av ikke-strategiske ubåter fra Nordflåten. 
 Her fra verftet Zvjozdochka ved Arkangelsk. (Foto: Ole Magnus Rapp,Scanpix)
Norge betaler for opphugging av ikke-strategiske ubåter fra Nordflåten. Her fra verftet Zvjozdochka ved Arkangelsk. (Foto: Ole Magnus Rapp,Scanpix)
Norden har brukt enorme beløp på å komme atomtrusselen i forkjøp i de nordvestre delene av Russland. Men virker pengene tvert imot sin hensikt? Bidrar de til å øke atomtrusselen nær grensa til de nordiske land? En fersk dokumentar fra NRK gir et unikt innblikk i situasjonen. Reporter i "Utsyn" er Rune Ytreberg, og programansvarlig er Sylvi Inez Liljegren.

Det er 18 år siden Tsjernobyl, men russiske atomkraftverk innfrir fortsatt ikke de mest elementære sikkerhetskrav vi setter i Vesten: Atomreaktorer skal ha sikkerhetsskall som hindrer spredning av radioaktivitet ved en eventuell utblåsning. Likevel bruker russerne vestlige penger til å forlenge levetida på gamle atomkraftverk som jobber på overtid.

Radioaktivt avfall lagres i nordområdene i en størrelsesorden vi knapt tør tenke på. Nordflåtens ubåter ruster ned på Kolahalvøya og radioaktivt brensel blir ikke ivaretatt. Ingen kjenner dimensjonen på problemene. Det tikker miljøbomber i nord som vi knapt aner konsekvensene av.

Miljøvern blir et stadig hetere tema, også i det nye Russland. Mens den gamle sovjetstaten knapt ofret resurser på miljøvern og menneskelige hensyn, er dette tanker som opptar stadig flere unge mennesker i den tidligere østblokken.

Utdaterte atomreaktorer
Kola Atomkraftverk i nord er en av disse miljøbombene, - de to eldste reaktorene gikk ut på dato i fjor sommer. Det foreligger ingen planer om å stenge dem, og dette bekymrer miljøbevisst ungdom på den sterkt forurensede Kolahalvøya.

Leningrad Atomkraftverk av Tsjernobyl-typen er et annet atomkraftverk med gamle reaktorer som jobber på overtid. Eksplosjoner av Tsjernobyl-typen vil få enorme konsekvenser, - også for Skandinavia og Baltikum. Miljøorganisasjoner som Bellona og Natur og Ungdom har lagt ned en betydelig innsats når det gjelder informasjon og press på myndighetene både hjemme og hos vår store nabo i øst.

Når Litauen nå går inn i EU, krever EU at de stenger Ignalina-kraftverket på grunn av manglende sikkerhet. Men ingen "tør" stille slike miljøkrav til russerne. Samtidig mottar Russland milliarder av kroner i vestlig støtte for å øke sikkerheten og redusere faren for radioaktiv forurensing.

Unikt innsyn
Sammen med unge miljøvernere fra Natur og Ungdom får NRK-teamet adgang til Kola Atomkraftverk, men strenge restriksjoner på filmopptakene. Sammen med norske myndigheter på inspeksjon besøker NRKs team verftene Zvjozdochka ved Arkangelsk og Nerpa utenfor Murmansk, og vi får se ubåter som Norge har betalt opphugging av. Vi får innblikk i det strengt bevoktede Atomflot-området midt i Murmansk by og besøker Andrejevabukta, Europas verste atomavfallsplass. Dokumentaren viser områder der vestlige journalister og fotografer aldri har satt sin fot.

Vi møter representanter for norsk miljøbevegelse som i mange år har hatt fokus på Russland og som stiller seg sterkt kritisk til Skandinavias naive holdning når det gjelder pengetilskudd, men også til russisk atomsikkerhetspolitikk. Men først og fremst møter vi russiske miljøvernere og forskere som nå engasjerer seg stadig sterkere i disse viktige spørsmålene som ikke bare angår Russland, men hele verdens atomsikkerhet.

Egenprodusert dokumentar, Riksfjernsyn Tromsø (2004)
Programleder: Rune Ytreberg
Prosjektleder: Sylvi Inez Liljegren
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, tlf. 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

LENKER
  • Les mer 
  • Les mer 
  • Les mer 
  • Les mer