Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 8. november 2007 kl 19.30 Schrödingers katt

Uetiske Norge?


- Det er dypt uetisk av Norge å fortsette sin produksjon av olje og gass, nå som vi kjenner klimakonsekvensene, sier professor i etikk, Arne Johan Vetlesen.

Norsk produksjon av olje og gass står for om lag tre prosent av klodens totale utslipp av CO2. Men hva ville skjedd om vi stengte kranene? Ville verden rase sammen? Ville nasjonen Norge gå konkurs?

Kunstig fotosynteses
"Katta" har vært i Potsdam i Tyskland og møtt Frederic Goettmann, forsker ved Max Planck Institut i Potsdam.

Han jobber med å utvikle kunstig fotosyntese. Den store utfordringen er å spalte CO2, noe som blant annet krever store mengder energi. Ved å bruke en katalysator som heter carbon nitrid i stedet for klorofyll og tilføre vann og kunstig lys, vil de i laboratoriet oppnå å spalte CO2.

Har en først klart å spalte CO2 til karbonmonoksid, er resten gammel, kjent teknologi. For allerede på 1930-tallet utviklet tyskerne en metode for å lage syntetisk bensin av karbon.

Egenproduksjon fra Program riks, Tyholt
Programleder: Eivind Grimsby Haarr
Prosjektleder: Eiliv Flakne, mobil 95066565
Kontaktperson: Hilde Ljøen, 23 04 72 36, 95 70 11 47
Tv-seere bes kontakte NRKs Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no


LENKER
  • Hjemmeside