Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 1. mai 2000 kl 19.30 Glassmester i Domen

Glassmester i Domen (ttv)

NRK1 mandag 1. mai kl 19.30
Glassmester i Domen

Blendet av glassets mysterier

Han snakker med stor begeistring og glød om det gode håndverk - om det å lage sine redskap selv, og om det å fylle sine omgivelser med vakre gjenstander. Bård Sagfjæra har hogd i stein og formet glødende jern. Nå arbeider han med det skjøreste glass som glassmester i selveste Nidarosdomen i Trondheim.

I kveldens program møter vi en allsidig og nyfiken Bård Sagfjæra. Hans skapende evner går i mange retninger, fra båtbygging til eksperimenter med lasergrafikk og maleri. Men først og fremst lar han seg blende av glassets mysterier.

Det startet med stein og meisel, for som 15-åring ville Bård gjerne bli skulptør. Som elev ved Kunstskolen i byen, møtte han opp med stor frimodighet og tilbød sine tjenester til Restaureringsverkstedet i Domen. I første omgang ble det avslag, men noen år senere startet Sagfjæra et langt håndverksliv ved kirken.

Etter å ha samarbeidet med sin læremester Oddmund Kristiansen noen år, blant annet med totalrestaurering av det store Rosevinduet, tok Sagfjæra over som glassmester. Han har selv laget noen av glassmaleriene, men for det meste dreier arbeidsdagen seg om restaurering av de glassarbeidene som var der da han tok over ansvaret.

NRK1 mandag kl 19.30

Ved Sverre Krüger, NRK Sør-Trøndelag
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123