Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 25. desember 1998 kl 22.10 God jul, Mr. Lawrence

God jul, Mr. Lawrence (t)


NRK2 1. juledag fredag 25. desember kl 22.10
God jul, Mr. Lawrence

David Bowie i japansk fangeleir

David Bowie spiller en opprørsk krigsfange i en japansk fangeleir på Java i 1942. Leiren domineres av en despotisk kommandant (Riuichi Sakamoto). Mr. Lawrence (Tom Conti) er fangen som fordi han også behersker japansk, får en viktig formidlerrolle.
\"God jul, Mr. Lawrence\" var det første engelskspråklige filmprosjektet den japanske regissøren Nagisa Oshima gav seg i kast med. I tråd med hans tidligere filmer kretser også denne om rasisme og brutalitet.

I \"God, jul, Mr. Lawrence\" utspilles en viljeskrig mellom to meget sterke personligheter. David Bowie spiller den opprørske krigsfangen Jacques Celliers som \"kriger\" med leirkommandanten Yonoi (Riuichi Sakamoto). Siden leirkommandanten antar at de andre fangenes manglende protest mot den brutale behandlingen er et tegn på svakhet, blir han imponert over Jacques Celliers gåtefulle trass.

Åndelig krig
Mens de to tilsynelatende fører en krig på en høyere åndelig og intellektuelt plan, har den tospråklige fangen Mr. Lawrence (Tom Conti) en helt annen innstilling til den sadistiske sersjanten Sgt. Geno Hara (Takeshi Kitano). De andre medfangene forstår seg ikke helt på ham, men Mr. Lawrence er den eneste som kan kommunisere med fangevokterne. De er på sin side fascinert av hans vilje og evne til å forstå dem og deres kultur. Men like fullt forakter det de opplever som hans svakhet, nemlig tilsynelatende å godta det fornedrende fangenskapet.
Det oppstår en konflikt i leiren da fangene nekter å gi spesielle opplysninger som fangevokterne forlanger, noe som fører til sterke represalier i form av tortur og vilkårlige henrettelser.

Krigsdrama
\"God jul, Mr. Lawrence\" er basert på romaner av sørafrikaneren van der Post, der temaet er krigens dødslek med menneskeskjebner, kollisjonen mellom kulturer og tradisjoner, krigen som ingen vinner. Her fremstilles misforståelser, prestisje grusomhet og nært vennskap i et mannssamfunn side om side.
Tom Conti gjør en fin innsats i rollen som Mr. Lawrence, og tegner bildet av en offiser og et medmenneske i en presset situasjon.

NRK2 fredag kl 22.10

Bilder (elektronisk via NTB, Data-tv/Internett)
1. Krigen mellom leirkommandanten Yonoi (Riuichi Sakamoto) og krigsfangen Jacques Celliers (David Bowie) går som en rød tråd gjennom filmen.
2. Dramaet utspilles i en japansk fangeleir på Java i 1942.

Film - innkjøpt
Produksjonsland: Storbritannia, Japan, New Zealand (1982)
Originaltittel: Merry Christmas, Mr. Lawrence
Regi: Nagisa Oshima
I rollene: David Bowie, Tom Conti, Riuichi Sakamoto og Takeshi

Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41