Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 27. juli 2005 kl 19.30 Perspektiv: "Trøkkaren" som ble redaktør

Avisen Fjell-Ljoms historie

Faksimile av Fjeld-Ljoms første side, første nummer.
Faksimile av Fjeld-Ljoms første side, første nummer.
Trykkeren og Trondhjemsmannen Olaf Olsen Berg kom til Røros i 1883 for å gjøre en fem ukers jobb med å rydde opp i det tekniske rotet i den konservative avisen Fjeldposten, en avis som tjente eierne på verket. Han ble i 20 år. Hvordan var denne mannen som etter en tids nøling satset alt, og startet avisen Fjeld-Ljom i de turbulente 1880-årene?

Avisen byttet etter hvert navn fra Fjeld-Ljom til det mer moderne Fjell-Ljom, og i dag er det gamle avishuset Skandinavias eneste pressemuseum som holder til i et tidligere pressehus.

Radikal venstremann
Da Olaf Olsen Berg kom til Røros var han 27 år, og hadde kone og tre barn. Først trykket Olaf Olsen andres og egne artikler i bergverkseiernes avis, artikler som ledelsen ofte forlangte at han fjernet. Men han var radikal venstremann og ga seg ikke, han brant for ytringsfrihet og ville gi bergmannen og –kvinnen på Røros en stemme. Det skjedde da Fjeld-Ljom så dagens lys 8. januar 1886.

På Røros finnes det spor. I 1986, 100 år senere, ble Fjell-Ljoms gamle avisbygning ved Hitterelva åpnet som Skandinavias eneste pressemuseum. I pressemuseet er avisårgangene pent samlet i permer. Hundre år gamle aviser, presser, settemaskiner og settekasser vitner om hardt arbeid.

Johan Falkberget
På Røros fant Perspektiv mennesker som kunne pressehistorien. Og de fant dagboka Olaf Olsen Berg skrev fra 1885. Dermed var det mulig å tegne et bilde av mannen som var redaktør, trykker, regnskapsfører og ikke minst, den mannen som knyttet seg til stedets unge. Johan Falkberget var en av dem da han som ung "vaskarryssa" var i Bergstaden. Han skrev i Fjell-Ljom til Olaf Olsen Bergs 70-års dag: "Om hans penn og person stod det alltid et friskt, blåsende vårvær. Han var gutten sin som kunde få sagt det! Fjellets skrivende ungdom samlet sig litt efter hvert omkring han. Vi blev hans disipler udi den ædle, men dog så vanskelige skrivekunst….Han stillet ikke bare Fjeld-Ljom til rådighet, men også papir og boktrykkeriet, alt…En uredd mann var han, men først og sist, sig selv".

Arkivbasert dokumentar fra Perspektivredaksjonen. Faktaavdelingen
Programansvarlig: Kirsten Bråthen, tlf: 23 04 76 97
Prosjektleder: Sissel Helle Birkelund, tlf: 99 59 77 83
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83 / 98 87 50 78