Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 30. september 2006 kl 22.25 Fakta på lørdag: Da havet tok New Orleans

Etter Katrina

Improvisert transport i New Orleans – hva lærte amerikanerne i kjølvannet av orkanen Katrina? (Foto: WGBH Int.)
Improvisert transport i New Orleans – hva lærte amerikanerne i kjølvannet av orkanen Katrina? (Foto: WGBH Int.)
Sammenbruddet i organiseringen av New Orleans, eksemplene på dårlig ingeniørarbeid og på det slette politiske styringsverket som førte til den verste naturkatastrofen i USAs historie, blir gjennomgått i en dokumentar i "Fakta på lørdag".

Mandag 29. august 2005 feide orkanen Katrina inn over kysten av den amerikanske delstaten Louisiana. På mindre enn en dag tok den livet av over tusen mennesker og gjorde millionbyen New Orleans om til en ubeboelig sump. Dokumentaren i "Fakta på lørdag" peker på de viktigste årsakene til at sikringstiltakene brøt sammen og på hva som nå må gjøres.

Vi får en grafisk framstilling av katastrofen og en undersøkelse av hvorvidt Katrinas etterfølgere vil øke ytterligere i styrke. Hvilke økonomiske, politiske og vitenskapelige virkemidler må settes inn for å sikre området?

Økologisk kollaps
Perspektivet vendes også bakover, mot langtidsvirkningene av dreneringen av våtmarksområdene som pleide å omgi New Orleans. Fjerningen av store deler av våtmarkene har gjort byen langt mer sårbar.

Dokumentaren viser hvordan New Orleans’ dikesystem måtte bryte sammen, trass i de store forbedringene i byens flom- og stormsikringssystemer som var gjennomført. Og den peker på mulige tiltak for å gjøre byen sikrere og mer beboelig i tilfelle nye orkan-angrep.

Tysk dokumentar (2006)
Originaltittel: The storm that drowned a city
Produsert av: WGBH International
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf. 815 65 900