Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 22. november 2004 kl 22.10 Dok1: Moskusokse-patruljen

Territorialstriden Norge – Kanada


"Fram" i møte med isbjørn i den arktiske drivisen, tegnet av Fridtjof Nansen. (Faksimile: NRK)
Denne kanadiske dokumentaren forteller om polarforskeren Otto Sverdrup som ledet den 2. Fram-ferden (1898 – 1902), en ekspedisjon som førte til en langvarig drakamp mellom Norge og Kanada om nyoppdagede områder i Arktis. Oppsynet med territoriene førte til det lengste patruljeringsoppdraget noensinne i det kanadiske ridende politiets historie.

Otto Sverdrup utforsket havområdene vest for Grønland og han oppdaget deler av Ellesmere Island, foruten en del øyer som har fått navnet Sverdrup Islands. I flere tiår var Kanada på tå hev for å gjøre krav på områdene som Sverdrup la til kartet.

Dokumentaren er tatt opp i Qaanaaq på Grønland, på Baffin Island, Ellesmere Island, i Jasper i Alberta og i Oslo.

År 1900 kunne Otto Sverdrup – på vegne av kongen av Norge – gjøre krav på store deler av de arktiske områdene. Disputten mellom de to land endte først mot slutten av Sverdrups liv, da den kanadiske regjering punget ut med 67 000 dollar i kompensasjon for at Norge lot landkravene falle.

Rødjakkene
Hoveddelen av dokumentaren handler om det største oppdraget som det kanadiske ridende politi – rødjakkene – noen gang har løst. Fra 1922 til 1933 patruljerte de bl.a. landområdene som Norge hadde tatt i besittelse. Den norske anneksjonen ble aldri offisielt stadfestet.

I 1925 annekterte Kanada områdene, og fem år senere, etter en større kompensasjon i dollar, anerkjente Norge anneksjonen.

Dokumentaren viser også hva rødjakkene hadde å kjempe med i over 11 år i Arktis, antagelig det mest ugjestmilde sted på Jorden. Upubliserte biografier, personlige brev og rapporter skrevet av medlemmer av det ridende politi som var stasjonert på disse utpostene, utgjør stammen i den kanadiske dokumentaren.

Tv-teamet avlegger også besøk hos inuitene på Grønland som hjalp rødjakkene med å overleve årene 1922 – 33.

Kanadisk Arktis før og nå
I vår tid bruker Kanada igjen sitt forsvar og politi til å stadfeste sine territoriale interesser i de samme områdene. Her er rike forekomster av olje og naturgass – og av diamanter.

Men fortsatt godkjenner ikke USA – sammen med en rekke andre land – Kanadas suverenitet over Nordvestpassasjen og flere andre deler av Arktis.

Kanadisk dokumentar (2003)
Originaltittel: The Muscox Patrol
Produsert av: Words & Pictures Videos
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64, gunilla.gaarder@nrk.no
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57 (steinar.dahl@nrk.no)

Bilde
"Fram" i møte med isbjørn i den arktiske drivisen, tegnet av Fridtjof Nansen. (Faksimile: NRK)
Territorialstriden Norge – Kanada

Denne kanadiske dokumentaren forteller om polarforskeren Otto Sverdrup som ledet den 2. Fram-ferden (1898 – 1902), en ekspedisjon som førte til en langvarig drakamp mellom Norge og Kanada om nyoppdagede områder i Arktis. Oppsynet med territoriene førte til det lengste patruljeringsoppdraget noensinne i det kanadiske ridende politiets historie.

Otto Sverdrup utforsket havområdene vest for Grønland og han oppdaget deler av Ellesmere Island, foruten en del øyer som har fått navnet Sverdrup Islands. I flere tiår var Kanada på tå hev for å gjøre krav på områdene som Sverdrup la til kartet.

Dokumentaren er tatt opp i Qaanaaq på Grønland, på Baffin Island, Ellesmere Island, i Jasper i Alberta og i Oslo.

År 1900 kunne Otto Sverdrup – på vegne av kongen av Norge – gjøre krav på store deler av de arktiske områdene. Disputten mellom de to land endte først mot slutten av Sverdrups liv, da den kanadiske regjering punget ut med 67 000 dollar i kompensasjon for at Norge lot landkravene falle.

Rødjakkene
Hoveddelen av dokumentaren handler om det største oppdraget som det kanadiske ridende politi – rødjakkene – noen gang har løst. Fra 1922 til 1933 patruljerte de bl.a. landområdene som Norge hadde tatt i besittelse. Den norske anneksjonen ble aldri offisielt stadfestet.

I 1925 annekterte Kanada områdene, og fem år senere, etter en større kompensasjon i dollar, anerkjente Norge anneksjonen.

Dokumentaren viser også hva rødjakkene hadde å kjempe med i over 11 år i Arktis, antagelig det mest ugjestmilde sted på Jorden. Upubliserte biografier, personlige brev og rapporter skrevet av medlemmer av det ridende politi som var stasjonert på disse utpostene, utgjør stammen i den kanadiske dokumentaren.

Tv-teamet avlegger også besøk hos inuitene på Grønland som hjalp rødjakkene med å overleve årene 1922 – 33.

Kanadisk Arktis før og nå
I vår tid bruker Kanada igjen sitt forsvar og politi til å stadfeste sine territoriale interesser i de samme områdene. Her er rike forekomster av olje og naturgass – og av diamanter.

Men fortsatt godkjenner ikke USA – sammen med en rekke andre land – Kanadas suverenitet over Nordvestpassasjen og flere andre deler av Arktis.

Kanadisk dokumentar (2003)
Originaltittel: The Muscox Patrol
Produsert av: Words & Pictures Videos
Kontaktperson i Programinnkjøp Dokumentar: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57