Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. oktober 2012 kl 03.45 Ut i naturen

Hvor går hummeren?


Hummeren er eldre enn dinosaurene. Men fremdeles har den sine hemmeligheter i behold.

Forsker Even Moland og kollegene ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen undersøker hvilken effekt det har å frede hummeren i enkelte områder. Slike bevaringsområder er prøvd ut i flere andre land. Først i 2006 ble et tilsvarende område fredet i Norge. Så langt tyder alt på at hummeren vokser seg større og blir mer tallrik.

Fører økt antall hummer i verneområdene til at mange vandrer ut der det er tillatt å fiske? Even setter også på avanserte merker som sladrer om hvor hummeren går. I fjor viste overvåkingen at åtti prosent av hummerne han merket, havnet i en teine.

Ny kunnskap om hummer er viktig for å forvalte den rett, men fremdeles er det mye vi ikke vet om hummeren. Hvor og hvordan hummeren lever de første par årene av livet, er fortsatt et uløst mysterium.

Tøff kamp for et rusfritt liv
De siste ukene har vi fulgt en gruppe tidligere rusmisbrukere som forbereder seg på deltakelse i det krevende Femundløpet.

Denne uken skal de på elgjakt, men samtidig skjer det noe på Frankmotunet som minner alle på at de kjemper en kamp på liv og død.


Egenproduksjon, 2012.
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, tlf 93496759
Programleder: Ingrid Langeland Olderbakk , tlf 91613637

Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900