Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 torsdag 13. september 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"UHU-historier" (4:5)

av de Gyngende Seismologer.

Det kommer stadig nye spøkelser
til det gamle huset. Det er Polter
sin oppgave å passe på dem.
Alle spøkelsene som kommer får
hvert sitt oppdrag. Dette må de
utføre for at de skal komme til
Hermetica, alle spøkelsers
paradis...

Fortalt av Rune Hekkelstrand.

Tidligere sendt i 2004.