Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 21. januar 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Sørgesang for Salmo Salar

Ut i naturen: Sørgesang for Salmo Salar

NRK1 torsdag 21. januar kl 19.35
Ut i naturen: Sørgesang for Salmo Salar

Villaksen alvorlig truet
Det står dårlig til med den nordatlantiske villaksen i Norge, Salmo Salar. De siste 20-30 årene har det gått tilbake med de norske lakseartene. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å ta vare på villaksen, men den er nå alvorlig truet fra flere hold.
Filmen \"Sørgesang for Salmo Salar\" retter søkelyset mot noen av de trusler som villaksen utsettes for: Sykdommer, rømninger fra oppdrettsanlegg, kraftutbygginger, fiske i havet og naturlige svingninger som endringer i sjøtemperaturen.

Sterk tilbakegang
Norge har hatt over 600 lakseførende elver, men nå er laksen utryddet i 43 elver. 55 elver har bestander som er truet med utryddelse, og 154 elver har sårbare bestander.
Miljøverndepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere villaksens situasjon i Norge i dag. Georg Rieber Mohn er formann i dette utvalget. Han er selv ivrig fluefisker og intervjues i programmet. Også Børre Pettersen, leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund, og forsker Lars Petter Hansen fra Institutt for naturforskning (NINA) uttaler seg om villaksens situasjon.

Filmen viser også glimt fra et tokt med havforskningsfartøyet Johan Hjort og forteller hva Direktoratet for naturforvaltning gjør for å berge villaksen. Blant annet fryser de ned genmateriale.
\"Sørgesang for Salmo Salar\" er i hovedsak finansiert av Nordnorsk Filmsenter, men også Fylkesmannen i Troms og Alta Laksefiskeri har bidratt. Regissør og produsent er Roald E. Hansen.
NRK1 torsdag kl 19.35

Bilder (elektronisk via NTB, Data-tv/Internett
1. Georg Rieber Mohn er ivrig laksefisker, her i Altaelva som har fått ødelagt fine gyteplasser på grunn av kraftutbyggingen. Rieber Mohn er formann i et utvalg nedsatt av Miljøverndepartementet for å vurdere tiltak for å sikre de norske villaksstammene. (Foto: Roald E. Hansen)

2. Lærdalselva, en av de bedre lakseelvene på Vestlandet, ble rotenonbehandlet våren 1997 for å bli kvitt parasitten Gyrodactylus Salaris. Ved en slik behandling dør all laks i elva. Først etter fem til sju år kan man håpe på at fisken kommer tilbake. (Foto: Roald E. Hansen)

3. Filmfotograf Frode Kristiansen under opptak ved Drammenselva der parasitten Gyrodactylus Salaris første g ang ble registrert i 1987. Nå holder man kunstig liv i elva ved utsetting av yngel. (Foto: Roald E. Hansen)

Norsk dokumentarfilm
Regissør og produsent: Roald E. Hansen, tlf 789 56396
Kommentarene blir lest av Per Christensen
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41