Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. juni 2003 kl 16.05 Norske filmminner: Dager fra 1000 år

En film - tre regissører

Anja Breien, Egil Kolstø og Espen Thorstenson har signert hver sin "episode" i den norske filmen "Dager fra 1000 år" som hadde premiere i 1970.

"Vokse opp" har Anja Breien kalt sin film. Den bygger på et sagn som går tilbake til 1349, da svartedauden nådde Norge etter å ha herjet ute i Europa. Sagnet om Jostedalsrypa forteller om en liten pike som var den eneste som overlevde pesten i den isolerte fjellbygda. Piken knyttes nært til naturen og blir en villfugl, sier sagnet.

"Hvis du bærer på en hjertesorg"
I Egil Kolstøs film får vi et glimt inn i en ung manns virkelighet. Filmen følger ham i hans forsøk på å finne et miljø, en situasjon der han kan finne seg til rette og fungere. Filmen består av en rekke situasjonsskisser, bruddstykker som til sammen danner et mønster og viser en utvikling. Det sentrale temaet er kommunikasjon mellom mennesker, men flere temaer fletter seg inn. Det er en meget impresjonistisk film. Regissøren bygger på den lynraske iakttakelsen, små detaljer som kan formidle en stemning eller karakterisere en person.

"Mira"
Den tredje filmen "Mira", signert Espen Thorstenson, er en fremtidsskildring. Men regissøren bygger på dagens virkelighet. Vi får et innblikk i hvordan et fremtidssamfunn kan arte seg. Man kan se filmen som en konsekvens av dagens utvikling. Vi er på vei mot Mira-samfunnet. Slik blir filmen en kommentar til tendenser i vår egen tid.

Norsk spillefilm fra 1970
Regi: Anja Breien, Egil Kolstø og Espen Thorstenson
Produksjon: Norsk Film A/S
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53