Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 30. september 1999 kl 19.35 Drømmen om kunnskap: Senegal - håp for jenter

Drømmen om kunnskap: Senegal - håp for j


NRK2 torsdag 30. september kl 19.35
Drømmen om kunnskap (2:6)

Jenter på skolebenken

- Jeg har lyst til å bli lærer, journalist eller forretningskvinne, sier 15-årige Khadi Gu?ye fra Senegal i Vest-Afrika. Hun er en av stadig flere jenter som nå får muligheten til å skaffe seg en utdannelse.

Og kanskje får Khadi Gu?ye oppfylt sin karri?redrøm. Hun er nemlig en av de heldige jentene i landsbyen Mbayene som har fått skoleplass. Hun har fått denne unike muligheten gjennom et prosjekt som skal gi jenter en 4-årig grunnskoleutdanning. Dette er et forsøksprosjekt som Tostan, en lokal frivillig organisasjon, har satt i gang i samarbeid med UNICEF og Undervisningsdepartementet i Senegal.

Undervisning på morsmålet
Målet er å fange opp jenter som ikke har startet i vanlig grunnskole. Undervisningen i disse forsøksprosjektene foregår på det lokale språket. I Mbayene undervises det på wolof, språket til den største folkegruppen i landet. På de vanlige statlige skolene foregår all undervisning fremdeles på fransk, og pedagogikken er arvet fra det franske kolonisystemet.

I disse alternative skoleprosjektene eksperimenteres det med alternative pedagogiske metoder, bl.a legges det vekt på å trene jentene til å resonnere selv, til å analysere problemer og komme med forslag til løsninger. Men skolegangen er to år kortere enn i den vanlige grunnskolen, og det er viktig å evaluere disse prosjektene for å unngå å skape en annenrangs utdanning.

En unik mulighet
Likevel er slike prosjekter viktige i et land der bare ca. 50 prosent av alle barn i skolealder går på skole, og der hele 55 prosent av jenter i skolealder ikke går på skole.
Senegal har satt seg det ambisiøse mål å ha full skoledekning i år 2008. Men veien fram dit er lang. For selv om utdanning er en menneskerett, er det 130 millioner barn i utviklingsland som ikke nyter godt av denne rettigheten. Nesten to tredjedeler av disse er jenter. Derfor lanserte UNICEF allerede tidlig på - 90-tallet slagordet: Sats på utdanning for jenter, og du når alle barn med utdanning. De siste årene har organisasjonen satt i gang skoleprosjekter for jenter i en rekke afrikanske land, og Norge bidrar med 150 millioner til disse prosjektene over en treårsperiode.

NRK2 torsdag kl 19.35

Bilde (via Scanpix/Internett)
\"I fremtiden kommer barn til å få lære det de skal\". Det er visjonen 15-årige Khadi Gu?ye har for det nye milleniet.

NRK-serie om utdanning for jenter og kvinner i Afrika
Serien er laget i samarbeid med UNICEF og Utenriksdepartementet
Ved Gerd Inger Polden

Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41