Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 30. mars 2004 kl 19.30 Ut i naturen: Full gass over stokk og stein

Ut på tur – med snøscooter

Statens Naturoppsyn i verneområdene i Trollheimen (Foto: Magne Helge Sleire, Corax)
Statens Naturoppsyn i verneområdene i Trollheimen (Foto: Magne Helge Sleire, Corax)
Det finnes rundt 55 000 snøscootere i Norge – tre ganger så mange som for tjue år siden. Villmannskjøring er blitt dagligdags i fjellet, og både politiet og Statens naturoppsyn har store problemer med snøscootermiljøene. "Ut i naturen" ser på hva dette har å si for naturen.

"Ut i naturen" har besøkt Finnmarksvidda, Trollheimen, Vossafjellene og områdene rundt Hardangervidda, og får oppleve både nyttekjøring med reindriftssamer og direkte villmannskjøring. Programmet ser på hvilke følger denne utviklingen får for naturen. Er dette en ønsket utvikling, eller må regelverket vi har i dag strammes inn?

I enkelte områder rundt Trollheimen har reindriftssamene store problemer med villmannskjøring. Det får dramatiske konsekvenser for de drektige simlene. På Finnmarksvidda er det i dag rundt 6000 kilometer med lovlige løyper. Dette fører også til en ulovlig aktivitet av snøscooterkjøring på nesten hver eneste fjelltopp på vidda. Praksisen er også i ferd med å spre seg til andre deler av landet. Mange frykter konsekvensene dette har for dyre- og friluftslivet i Norge.

Program fra Naturredaksjonen, Faktaavdelingen
Programansvarlig: Magne Helge Sleire, tlf: 56 36 71 45 / 90 18 64 20
Prosjektleder Naturredaksjonen: Harald Reitan
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83