Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 3. april 2011 kl 09.30 Språkteigen

Det mystiske Oslo-navnet

Etter norsk uttalemønster uttaler folk i Oslo navnet på byen sin feil. Andre ord som er bygd over samme lest, som bingo og tango, uttales med med tonelag 1. Men Oslo uttales med tonelag 2. Dette har språkforsker Arne Torp fundert på i nesten femti år. Vi prøver å finne svaret i Språkteigen denne uka.

Politikk endrer språk. For tusen år siden hadde vi ett felles skandinavisk språk. Men politiske og historiske hendelser delte språket i tre. Den svenske språkforskeren Tore Janson oppsummerer hvordan dette skjedde.

Vi lærer at den franske kongen het Ludvik den 14. Men egentlig het han jo Louis! Hvorfor fornorsker vi historiske navn? Sylfest Lomheim svarer på spørsmål fra Språkteigens lyttere.

Programleder er Randi Lillealtern.